Różnorodność i inkluzywność (ang. Diversity & Inclusion) są wartościami, które definiują kulturę organizacji i stanowią...