Szkoła Coachów | Grupa Trop

Szkoła coachingu indywidualnego i

grupowego

Program szkoły kładzie nacisk na rozwój umiejętności nawiązania relacji coachingowej z klientem, opierającej się na dialogu, pracy na Tu i Teraz oraz na empatii.

Przygotowuje uczestników do pracy z klientem zarówno od strony osobowościowej jak i narzędzi coachingowych. Uczestnicy otrzymują na trzy lata dostęp do stale uzupełnianiej Księgi Narzędzi Coachingu Grupowego i Indywidualnego.

Warunkiem uczestnictwa w Szkole jest ukończenie Kursu GATE lub innego co najmniej 120 godzinnego zawierającego trening interpersonalny prowadzony przez trenera z listy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dzięki temu uczestnicy rozpoczynający edukację stricte coachingową są już oswojeni z pracą opartą na procesie grupowym oraz mają wystarczające przygotowanie osobiste.

Szkoła Coachingu Indywidulanego i Grupowego przygotowuje zarówno do pracy coachingowej z osobą, jak z grupą i zespołem, co jest nieczęsto spotykane na naszym rynku.

Szkoła zakłada spójny, wypróbowany model edukacyjny prowadzący uczestnika przez proces rozwoju zawodowego krok po kroku. Opiera się on na praktyce prowadzonej na przez uczestników szkoły na klientach zewnętrznych. Superwizja tego procesu jest bardzo ważnym elementem szkoły.

Uczestnicy mogą korzystać z mentoringu czyli spotkań indywidualnych dotyczących ścieżki rozwoju zawodowego.

Program

Szkoła Coachów zakłada spójny, wypróbowany system edukacyjny, prowadzący uczestnika przez proces rozwoju osobistego oraz zawodowego krok po kroku. Od lat, w każdej z edycji Szkoły Coachów, zachowujemy tego samego ducha i podstawowe zasady nauczania. Spójność metodologiczna nie wyklucza jednak innowacji. Każdy rok działania Szkoły różni się od siebie i jest dowodem ewolucji koncepcji kształcenia oraz zasad Metody TROP.

W Szkole Coachów rozwiniesz:

umiejętności nawiązywania kontaktu z ludźmi, udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych i budowania zaufania

kompetencje coachingowe: szukanie klientów, sprzedaż swoich umiejętności, prowadzenie sesji coachingowych i ich ewaluacja

samoświadomość, nauczysz się pracować na procesie, poćwiczysz uważność empatyczną

.

własny stylu coachingowy (z wykorzystaniem mocnych stron i własnych doświadczeń) dzięki informacjom zwrotnym od master coachów, mentora i grupy warsztatowej

otwartość na rozmowy na temat problemów i sukcesów klientów, tolerancję na sytuacje nowe, zaskakujące

umiejętność aktywnego słuchania, która zachęca osobę mówiącą do pracy nad sobą.

NAJBLIŻSZA EDYCJA RUSZA JUŻ 16 LUTEGO 2019

O Szkole Coachów opowiada Dorota Szczepan-Jakubowska

.

Szkoła Coachingu Indywidualnego i Grupowego, która przygotowuje do pracy zarówno z klientem indywidualnym, jak i od niedawna z klientem grupowym (Coaching Grupowy) Metodą TROP. Podobnie jak w przypadku Szkoły Trenerów, warunkiem koniecznym do przystąpienia do kursu jest uprzednie ukończenie modułu GATE, ponieważ praca coacha wymaga dużej samoświadomości i pracy na Tu i Teraz.

Dla kogo jest ta szkoła?

Szkoła adresowana jest do osób, które chcą poznać od podstaw Metodę TROP ©  w  pracy warsztatowej z grupą. Przyjmujemy zarówno osoby nie mające żadnego doświadczenia szkoleniowego, jak też osoby, które prowadzą szkolenia w innym, niż TROPowy, stylu. Gotowość i możliwość rozpoczęcia szkoły weryfikuje spotkanie konsultacyjne do szkoły. Czytaj więcej w Informacjach szczegółowych.

Zapraszamy:

Osoby, które chcą rozpocząć pracę w zawodzie coacha, bez względu na reprezentowaną branżę.

Menadżerów, nauczycieli akademickich, mówców, aktorów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje animacji i towarzyszenia w rozwoju grup.

Coachów, którzy chcą rozszerzyć swój warsztat o umiejętność prowadzenia coachingów grupowych.

Mediatorów, prowadzących procesy mediacyjne w większych grupach.

Korzyści

Z

Nauka w działaniu

poprzez prowadzenie samodzielnych warsztatów i spotkań Metodą TROP ©

Z

Rozwój samoświadomości,

nauka pracy na procesie grupowym, ćwiczenie uważności empatycznej

Z

Praca z założycielami Grupy TROP

i twórcami Metody TROP © : Dorotą i Jacem Jakubowskimi, superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Z

Rozwój kompetencji coachingowych:

szukanie klientów, sprzedaż swoich umiejętności, prowadzenie sesji coachingowych i ich ewaluacja

Z

Rozwijanie własnego stylu

stylu pracy trenerskiej (z wykorzystaniem mocnych stron i własnych doświadczeń) dzięki informacjom zwrotnym od trenerów, mentora i grupy warsztatowej

Z

W liczbach:

253 godzin szkoleniowych zajęć, 12 zjazdów weekendowych, ponad rok intensywnego rozwoju i zmian osobistych

Rekomendacje

Szkoła Coachów w Grupie TROP była dla mnie znaczącym doświadczeniem rozwojowym – zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Dzięki pracy w małych grupach i na forum miałam szansę praktykować coaching metodą TROP i jednocześnie mogłam też skupić się na swoich celach i tematach wartych rozwiązania.

Cennym elementem Szkoły Coachów w Grupie TROP były dla mnie sesje superwizyjne prowadzone przez doświadczonego coacha, które pomagały rozwijać moje coachingowe umiejętności dwutorowo – dzięki pracy nad zagadnieniami z mojej praktyki, jako coacha oraz dzięki możliwości obserwacji tego, jak pracuje doświadczony coach.

Polecam Szkołę Coachów w Grupie TROP tym osobom, które chcą rozwijać swoje umiejętności pozostawania w prawdziwym, głębokim kontakcie, które są otwarte na wykorzystywanie emocji i empatii w swojej pracy, gdyż w tej Szkole właśnie na te tematy położony jest główny nacisk. W mniejszym stopniu swoje potrzeby w Szkole TROP-u zaspokoją osoby, które chcą się nauczyć po prostu zadawania pytań i pracy w oparciu o modele i formularze.

Anna Dunin-Brzezińska

Ta szkoła pozwoliła mi zobaczyć moje coachingowe skrzydła. Dla mnie było to odkrywanie „siebie podążającej” w rozmowie z drugim człowiekiem. Szkoła pozwoliła mi zobaczyć moje „coachingowe skrzydła”, rozwinąć i zachwycić się swoimi wewnętrznymi pokładami pomagania poprzez podążanie. No trzeba powiedzieć, że szkoła była tez trochę „niewygodna” na początku – bo nie dawała upragnionych, wyczekiwanych magicznych „narzędzi coachingowych”!  I ta niewygoda jest jej siłą – bo skupiłam się na wyzwalaniu wewnętrznego potencjału do pracy w roli coacha zamiast na kolekcjonowaniu narzędzi zewnętrznych, które są łatwiejsze do znalezienia. Paradoks narzędziowy TROPU: narzędzia są – ale w nas: w naszych stylach coachingowych, w naszym doświadczeniu. Dla mnie to było trochę tak, że przyszłam po gotowe wykroje nowych sukienek, a dostałam umiejętność kreowania własnych.

Największe odkrycie z tej szkoły: poszerzenie świadomości odnośnie mojego potencjału do pomagania w coachingu.

Podsumowują tę przygodę: pozwoliła mi odkryć i określić mój indywidualny styl „coachingowy” – osadzony bardzo w tym co jest bardzo moje – czerpania z mojej mocy „otwierania” i prowokowania do zmiany, doświadczenia w strategii komunikacji oraz odwagi dzielenia się emocjami.

Polecam tę przygodę!

Magdalena Dobrowolska – Sagan

„Dla mnie Szkoła Coachów na „tu i teraz” jest wewnętrznym procesem doskonalenia osobowości, zarówno na gruncie zawodowym jak i prywatnym. Wielką wartością, którą miałem okazję zasmakować to ludzie – z tygla różnych doświadczeń zawodowych, wartości, emocji a nawet dylematów, jakie towarzyszyły uczestnikom czerpię każdego dnia siłę i inspirację do działania.
Wzmocniłem w sobie umiejętność uważnego wsłuchiwania się w drugiego człowieka, otwartości na różnorodność i uczucia jakie towarzyszą w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. Dzięki temu mogę odczuwać to, co czuje mój coachee, jakby jego emocje były moimi. Nie oznacza to, że zawsze zgadzam się z dokonywanymi wyborami, lecz zawsze próbuję je rozumieć.
Uczestnicząc w procesach coachingowych „wypływam łodzią na wspólny rejs” – łodzią, która jest potrzebna aby dotrzeć do celu. Nie kołyszę już nią tylko po to, aby pokazać że potrafię to zrobić, lecz aby przede wszystkim dopłynąć do wybranego portu…”.

Krzysz­tof Hajne

„Szkoła coachów dała mi bardzo dużo. Poza aspektem czysto merytorycznym w pracy coacha odnoszącym się do sposobu prowadzenia sesji, metod i narzędzi jakimi się posługiwać w coachingu szkoła pozwoliła mi także:
– poszukać swojego stylu w byciu coachem
– uwolnić się od perfekcjonizmu
– nabrać większego zaufania do tego co robię w pracy i nie tylko
– zwiększyć moją uważność na rzeczywistość
– uwolnić się od konieczności oceniania
– utworzyć się na różnorodność ludzi, rozwiązań
– nabrać dystansu do siebie i świata
– dopuścić do głosu filozofa w sobie.”.

Arkadiusz Głowacki

5 zasad Szkoły Coachingu Indywidualnego i Grupowego

1. SZKOŁA Coachów KIERUJE SIĘ ZASADĄ: JEŚLI CHCESZ UCZYĆ INNYCH, PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMIJ SIĘ SOBĄ!

Coach „pracuje sobą”, a zatem powinien zadbać o najcenniejsze narzędzie pracy, czyli o swoją osobę. Dlatego Szkoła Coachów ma blok pracy nad sobą, nad relacjami, reakcjami i stylem wywierania wpływu. Jest on jednocześnie okazją do praktycznego doświadczania zjawisk grupowych i zespołowych. Pozwala to nie tylko na wyczucie sytuacji w trakcie rozmowy coachingowej, ale również umożliwia  dogłębne zrozumienie komunikacji pomiędzy ludźmi.

2. ZAJĘCIA W SZKOLE Coachów MAJĄ CHARAKTER NAUKI W DZIAŁANIU

Oznacza to rozwinięcie umiejętności związanych z prowadzeniem coachingu, czyli: nawiązania empatycznej relacji coachingowej z klientem, wsparcie klienta w zrozumieniu motywów, które nim kierują oraz w zrozumieniu zależności, w jakich się znajduje; poszerzenie zdolności do twórczego generowania rozwiązań pojawiających się problemów.

3. TOWARZYSZYMY CI W PROCESIE ROZWOJU

W trakcie Szkoły każdy z uczestników ma do dyspozycji indywidualne spotkania mentoringowe i superwizyjne. Mentoring to wsparcie w planowaniu swojego dalszego rozwoju w roli coacha. Superwizja polega na konsultowaniu, w toku rozmowy z superwizorem, dotychczasowej pracy z klientem i ewentualnych przeszkód występujących w tej relacji, zarówno po stronie coacha, jaki i coachee (klienta).

4. ROZWÓJ TO PROCES, NIGDY SIĘ NIE KOŃCZY

Zakończenie Szkoły nie musi oznaczać zakończenia procesu rozwoju jako coach. Potwierdzaj swoje kompetencje – zostań certyfikowanym coachem Metody TROP©. Dołącz do naszego systemu certyfikacji.

5. KORZYSTAJ Z RÓŻNORODNOŚCI

W trakcie Szkoły masz okazję poznać osoby pracujące w NGO, biznesie, administracji publicznej i freelancerów. Osoby ze świata sztuki, techniki czy informatyki. To prawdziwa różnorodność, która intensyfikuje proces uczenia się.

 „Coaching to umiejętność wspierania innych w rozwoju poprzez
prowadzenie uważnego, empatycznego a zarazem profesjonalnego dialogu
z klientem”.

Dorota Jakubowska

Informacje organizcyjne

Szkoła Coachingu Grupowego i Indywidualnego składa się z sześciu dwudniowych zjazdów. Całodzienne zajęcia odbywają się w weekendy w godzinach:

 • sobota: 9.00-18.00
 • niedziela: 9.00-17.00

Integralną część Szkoły Coachingu Grupowego i Indywidualnego stanowi Program GATE. Absolwenci tego modułu mają przygotowanie osobowościowe i kompetencyjne do pracy coachingowej. Jednak dopiero w trakcie szkoły zostają przygotowaniu do pracy z klientem, rozwijają wiedzę i umiejętności jak prowadzić coaching z wykorzystaniem narzędzi coachingowych. 

Harmonogram najbliższej edycji Szkoły Coachingu Indywidualnego i Grupowego.

 

16-17 lutego 2019

Budowanie kontraktu edukacyjnego w coachingu, czyli cele i metacele

16-17 marca 2019

Praca na “Tu i teraz” – trening wrażliwości i uważności cz.1

13-14 kwietnia 2019

Praca na “Tu i teraz” cz. 2

18-19 maja 2019

Procesy decyzyjne – pomóc klientowi zobaczyć sprawy w nowym, szerszym świetle, cz.1

08-09 czerwca 2019

Procesy decyzyjne – pomóc klientowi podjąć decyzję i przystąpić do działania, cz.2

06-07 lipca 2019

Wyzwania w coachingu – sytuacje trudne, problemy etyczne, podsumowanie Szkoły

Zapytaj nas o termin kolejnej edycji.

FAQ – Pytania i odpowiedzi

Poniżej zamieściliśmy najpopularniejsze pytania, a jeśli chcesz czytelniku dopytać o więcej, to zostaw kontakt do siebie w formularzu – wówczas oddzwonimy, napisz e-mail na adres akademia@grupatrop.pl lub zadzwoń do biura: 22 615 52 40.

Cieszymy się, że Szkoła Coachingu Indywidualnego i Grupowego spotkała się z Twoim zainteresowaniem. Zapraszamy do kontaktu.

1. Ile kosztuje Szkoła Coachingu Indywidualnego i Grupowego?

9000 zł netto (11.070 zł brutto)

Do podanych cen należy doliczyć 23 % podatku VAT. Jeśli decydujesz się na udział w Programie GATE i Szkole Coachingu Indywidualnego i Grupowego w momencie zapisu, otrzymujesz od nas 20% zniżki, w związku z tym całość wynosi dla ciebie 15 600 zł netto.

2. Czy można wziąć udział w samej Szkole Coachingu bez programu GATE?

Tak, można. Decyzję o takim postępowaniu podejmuje Opiekun Merytoryczny po indywidualnej konsultacji.

3. Co zawiera cena szkoły?

Cena Szkoły Coachingu Indywidualnego i Grupowego zawiera:

 • 3 x 45 min. spotkań mentoringowych
 • 123 godziny pracy warsztatowej (13 dni)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do strefy uczestnika w Internecie
 • w pełni dostosowane sale do pracy warsztatowej
 • lunch oraz całodzienną przerwę kawową
 • opiekę rezydenta podczas zajęć
 • dyplom ukończenia Szkoły Coachingu Indywidualnego i Grupowego Grupy TROP
 • możliwość certyfikacji pracy Metodą TROP
4. Czym jest spotkanie konsultacyjne?

Jest to spotkanie z opiekunem merytorycznym Szkoły Coachów, które ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań kandydata względem szkoły.

5. Jak wygląda rekrutacja do szkoły?

Należy wysłać formularz zgłoszeniowy lub zdzwonić i umówić się na konsultację z opiekunem merytorycznym pod numerem 22 615 52 40.

Kontakt / zapisy

Wybierz:

2 + 6 =

Zapisy w 3 krokach:

 

1. Wyślij zgłoszenie

2. Umów się na bezpłatną konsultację

3. Podpisz umowę

Formularza możesz użyć także aby dopytać o szczegóły projektu

Kontaktując się z nami, przekazujesz swoje dane osobowe, które będą wykorzystywane w celu obsługi Twojego zapytania. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności.

TO CIĘ MOŻE JESZCZE ZAINTERESOWAĆ: