Kurs pracy procesowej

Kurs pracy procesowej

Świadomość dynamiki procesu grupowego

Świadomość dynamiki procesu grupowego

Praca na procesie to umiejętność niezbędna, by efektywnie pracować z grupą. Każdy dobry trener, coach czy facylitator, oprócz zestawu narzędzi, autorskich czy licencjonowanych, musi rozumieć dynamikę procesów grupowych, by osiągać rezultaty. Kurs Pracy Procesowej, który przygotowaliśmy w Grupie TROP koncentruje się przede wszystkim na przygotowaniu do pracy coacha grupowego i zespołowego oraz trenera treningu interpersonalnego. Rynek w branży rozwojowej jest dynamiczny, poszukuje coraz lepiej wykształconych i kompetentnych osób, zapraszamy więc osoby, które już posiadają pewne kompetencje, facylitują, trenują, towarzyszą innym w rozwoju, ale chcą być coraz lepsze w tym co robią.

Dlaczego warto?

 • Doskonalenie kompetencji pracy na tu i teraz.
 • Zwiększenie świadomości przebiegu/dynamiki procesu (co go hamuje/zniekształca, a co sprzyja rozwojowi).
 • Zdolność do dynamicznego formułowania celów w pracy z grupą.
 • Rozumienie kryzysu w kontekście rozwoju kompetencji i współpracy zespołowej.
 • Ćwiczenie/doskonalenie języka za pomocą które zapraszają do pogłębienia świadomości uczestników.
 • Zwiększenie samoświadomości swojej roli w kontekście procesu grupowego.
 • Bycie autentycznym w roli trenera oraz wspieraniu procesu grupowego.
 • Formułowanie celów, ich realizacja i przebieg spotkania w kontekście “tu i teraz”.
 • Koncentracja na jednej przestrzeni interpersonalnej zamiast na sumie przestrzeni intrapersonalnych.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla osób rozwijających kompetencje w zakresie pracy z uwzględnieniem procesu grupowego oraz uczenia się na doświadczeniu samego spotkania.
Kurs stanowi bazę do rozwoju swoich kompetencji w zakresie prowadzenia treningów interpersonalnych. Osoby, które ukończyły wcześniej Szkołę Trenerów w Grupie TROP lub innej instytucji, której kurs również spełnia wymogi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do uzyskania I stopnia rekomendacji PTP, mogą dzięki niemu w praktyczny sposób rozpocząć ścieżkę rozwojową w zakresie prowadzenia treningów interpersonalnych (II stopień rekomendacji PTP).

Dołącz do najbliższej edycji
struktura kursu

Jednodniowy warsztat wprowadzający (stacjonarny)
Zawiązanie grupy oraz wprowadzenie w tematykę pracy procesowej. Doświadczenie warsztatu z elementami pracy procesowej oraz osobiste przygotowanie się do niej.

6 warsztatów czterogodzinnych (praca zdalna, platforma Zoom)
Uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego treningu własnych kompetencji. Doświadczą oraz omówią sposoby tworzenia sytuacji edukacyjnej opartej o proces. Ważnym elementem cyklicznych spotkań będą superwizje oraz interwizje w zakresie pracy procesowej dotyczące realizacji własnych treningów zadaniowych.

Jednodniowy warsztat w połowie kursu (stacjonarny)
Głównym celem będzie dośwadczenie pracy procesowej na kolejnym etapie rozwoju grupy, ale tym razem na sali szkoleniowej. Tematyka warsztatu ściśle związane z zagadnieniami merytorycznymi opisanymi poniżej, uwzględniająca potrzeby grupy.

Jednodniowy warsztat podsumowujący (stacjonarny)
Planowanie dalszej ścieżki rozwojowej w oparciu o swoje talenty i obszary do rozwoju. Mapowanie wiedzy dotyczącej pracy procesowej. Świętowanie i utrwalanie sukcesów.

Kotrenowanie
Bycie kotrenerem w przynajmniej jednym treningu interpersonalnym połączone z 2 godzinami mentoringu indywidualnego. Kotrenowanie na treningu interpersonalnym zapewnia Grupa TROP, termin uzależniony jest od możliwości organizacyjnych Grupy TROP oraz dyspozycyjności kotrenera.

Trening zadaniowy
Przeprowadzenie własnego cyklu spotkań, minimum 5 spotkań x minimum 2 godziny z jedną grupą, stacjonarnie lub online. Każdy z uczestników ma do dyspozycji 2 godziny konsultacji do treningu zadaniowego.

E-learning
Zestaw materiałów, podcastów, artykułów udostępnionych na platformie edukacyjnej.

1 kwartał 2025

Harmonogram

26 lutego 2024, 9.00 – 17.00
Warsztat wprowadzający (stacjonarny)

11 marca 2024, 15.00 – 19.00
Warsztat online

25 marca 2024, 15.00 – 19.00
Warsztat online

8 kwietnia 2024, 9.00 – 17.00 
Warsztat stacjonarny

22 kwietnia 2024, 15.00 – 19.00
Warsztat online

6 maja 2024, 15.00 – 19.00
Warsztat online

20 maja 2024, 15.00 – 19.00
Warsztat online

3 czerwca 2024, 15.00 – 19.00
Warsztat online

17 czerwca 2024, 9.00 – 17.00
Warsztat podsumowujący (stacjonarny)

termin do uzgodnienia 5-dniowy trening interpersonalny zgodny z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – w roli kotrenera + 2 godziny mentoringu indywidualnego

o terminie decyduje uczestnik – Trening zadaniowy – cykl spotkań, minimum 5 spotkań x minimum 2 godziny z jedną grupą, stacjonarnie lub online + 2 godziny konsultacji indywidualnej

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce zajęć stacjonarnych: Warszawa
Część zajęć odbywa się online
Liczba uczestników: max. 15 osób
Cena: 6.800 zł brutto (5.528,46 zł netto)

Jeśli zainteresował Cię nasz program, napisz do nas!

  O pracy procesowej z grupą

  Praca procesowa w praktyce trenerskiej to umiejętność koncentrowania się na tym, co jest, zamiast tylko na tym, co chciałbym, aby było. Oznacza to umiejętność integracji: celów, aspiracji i gotowości trenera oraz…

  Proces grupowy. Z pamiętnika trenera trenerów

  Szkolenie trenerów polega, z jednej strony, na uczeniu technik prezentacji oraz technik aktywizujących, a z drugiej, na pomocy w wyzwalaniu się z lęku dotyczącego…

  Jak pracować w oparciu o proces grupowy?

  Jesteś liderem, trenerem, nauczycielem – kimś, kto ma zaangażować grupę ludzi do wspólnego działania i osiągania celów. Krócej lub dłużej znasz każdą osobę. Masz jakieś doświadczenia…

  Istota pracy procesowej – podcast

  W najnowszym odcinku podcastu Przemysław Kluge i Maciej Baryłka opowiadają o istocie pracy w oparciu o proces grupowy oraz warunkach niezbędnych do spełnienia oraz…

  Call Now Button