Grupa TROP zajmuje się rozwojem ludzi i organizacji. Prowadzimy Akademię TROP, w ramach której wspieramy w rozwoju umiejętności osobistych niezbędnych w pracy zawodowej i poprawiających jakość życia. Dla organizacji prowadzimy zarówno długofalowe programy nastawione na budowę określonej kultury organizacyjnej, jak i pojedyncze szkolenia zespołów skoncentrowane na rozwoju tzw. umiejętności miękkich. Realizujemy cykle coachingoweprocesy mediacyjne, doradztwo w zakresie rozwoju kompetencji i rozwijania kultur organizacyjnych.

Co nowego?

Nowa wiosenna energia i zmiany
w Psychologicznej Akademii Lidera

Początek 2024 zaowocował uzupełnieniem metod pracy w Psychologicznej Akademii Lidera o kontekst energii osobistej lidera i sposoby jej samoodnawiania.  Postawiliśmy na naukę świadomego zarządzania zasobami energetycznymi, umiejętność autodiagnozy i stopklatki, które pozwolą unikać wyniszczającego spalania się energetycznego i utraty motywacji.

PO co to zrobiliśmy?

Bo dzisiejszy świat biznesu oczekuje od liderów, aby mieli w sobie życie. Zaraźliwe życie. Radość bycia, siłę rozwoju, zdolność do reagowania i do elastyczności, kiedy sytuacja się zmienia. Energię działania, uczenia się, energię twórczą, energię budowania więzi. I aby dzielili się z nami tym zasobem, aby nas pociągali, a nie ciągnęli za sobą. 
Wierzymy, że energia rozwojowa to bazowy zasób, bez którego realizowanie wszystkich potrzeb i celów jest niemożliwe.
A czego pragną sami liderzy? Mniej więcej tego samego – siły i odporności, zdolności do budowania zespołów, na których mogą polegać oraz energii do zmiany. 
I aby ludzie ich słuchali.

Dorota Jakubowska

Wszystkich liderów, którzy chcą realizować takie cele i budować takie kompetencje zapraszamy w październiku na pierwszą edycję odnowionej, pogłębionej i wzbogaconej programowo Akademii Psychologii Lidera – Lider OdNowa.

Lider OdNowa. Akademia Psychologii Lidera to szkoła, która wyposaży Cię w praktyczne umiejętności, które natychmiast znajdą zastosowanie w Twojej pracy lidera i spowodują zauważalną zmianę! To szkoła, w której otrzymasz unikatowe kompetencje samoodnawiania zasobów energetycznych nierozerwalnie związane z motywacją rozwojową.

Co nowego w TROP

2024

W 2023 zainicjowaliśmy w Grupie TROP pracę nad koncepcją samo odnawialnej energii. Skupiliśmy się na liderach i ich potrzebie zbudowania kompetencji samo odnawialności. W styczniu wystartował pilotażowy kurs LABORATORIUM ENERGII ODNAWIALNEJ LIDERA, który jest pierwszym skupiającym się na pracy z energią elementem oferty rozwojowej TROP’u. 
Praca programowa nad pilotażem, rozmowy z ekspertami, badanie potrzeb wśród naszych klientów doprowadziły nas do decyzji o włączeniu pracy z energią i kontekstu energii osobistej do kolejnych kursów w ramach Akademii TROP jako elementu nierozerwalnie związanego z motywacją rozwojową.

Ta decyzja jest odpowiedzią na kluczową w dzisiejszym świecie potrzebę związaną z dobrostanem energetycznym formułowaną zarówno przez firmy, pracowników, nas wszystkich. Zaczynamy od Psychologicznej Akademii Lidera. Oferta programowa się nie zmieni, ale podejście do pracy uzupełnimy o to, co staje się naszym nowym paradygmatem i kluczowym elementem Metody TROP o budowanie kompetencji samo odnawialności energetycznej.

Poznaj nasze

Aha

Od 30 lat pracujemy rozwojowo z liderami. Rok 2023 jest na tej drodze szczególny. To rok naszego „AHA”, czyli odkrycia ważnej, w naszej opinii, zależności: liderzy potrzebują nie tylko nowych kompetencji, potrzebują przede wszystkim budowania motywacji rozwojowej. Warunkuje ona umiejętność odnawiania swoich źródeł energii. Właśnie tak – nie oszczędzania jej, lecz odnawiania.

W działaniach edukacyjnych i rozwojowych proponujemy podejście, które nazwaliśmy Lider OdNowa!

Obecnie za nadrzędną potrzebę uznajemy wzmocnienie liderów poprzez lepsze psychologiczne przygotowanie ich do pracy z własną energią życiową i z energią ludzi. Naszym zdaniem skuteczne zajęcie się problemem nowoczesnego zarządzania energią wymaga zupełnie nowego wzorca, opartego na samoodnawianiu, a nie dystrybucji tego kluczowego zasobu. Opracowaliśmy szereg narzędzi i programów pomagających liderom w drodze do takiego korzystania ze swych zasobów, by odnawiać energię, a nie wyczerpywać siebie i otoczenia.

Wiedza – doświadczenie – inspiracje

Mindfulness po TROP-owemu

Mindfulness po TROP-owemu

Jacek Jakubowski przygląda się nurtowi MINDFULNESS pod kątem pewnych spłyceń, jednocześnie wydobywając nieoczywiste aspekty i korzyści płynące z uważności – tej...

Włącz aktywne słuchanie – podcasty

Od nas dla Was

Zapraszamy do ćwiczenia. Kliknij w obrazek poniżej, przeczytaj instrukcję i wykonaj zadanie.

Call Now Button