O tym, dlaczego Trening Interpersonalny jest centralnym punktem indywidualnej ścieżki rozwoju klienta i jak możemy ją w TROP-ie zbudować,...