Kalina Pieczyńska

trener, coach, koordynator projektów

Doświadczenie

Zawodowo z Grupą Trop związana jestem od lutego 2021 roku.

W 2018 roku ukończyłam specjalizacją coachingową (a następnie trenerską) w Akademii TROP.

Zanim zostałam trenerem i coachem, przez 20 lat realizowałam się w obszarze związanym ze sprzedażą i analizie potrzeb klienta, w tym przez 10 lat jako manager zespołu sprzedażowego. Stworzyłam, w trudnych warunkach korporacyjnych, jeden z najbardziej wydajnych w Polsce zespołów zorientowanych na dobro klienta i jego potrzeby.

Specjalizacja

Na co dzień zajmuję się badaniem potrzeb szkoleniowych klientów biznesowych grupy TROP i tworzeniem ciągów edukacyjnych i ofert szkoleniowych w tym zakresie.

Jestem również czynnym coachem i trenerem na Sali szkoleniowej, prowadząc procesy indywidualne i grupowe w środowisku biznesowym i fundacyjnych dla managerów i zespołów.

Zajmuję się rozwojem i doskonaleniem bazowych kompetencji interpersonalnych takich jak m.in. współpraca oparta na empatii, komunikacja empatyczna, sprawczość, które mają doprowadzić do podniesienia ich efektywności, a zarazem zwiększyć ich odporność w obecnych środowisku nieustannych zmian.

Szczególnie bliskie mi są tematy związane ze sprzedażą i obsługą klienta, badaniem potrzeb oraz zarządzaniem.

Każde moje działanie trenerskie i coachingowe opieram o metodę polegającą na działaniu przez doświadczenie i budowaniu sprzyjającej sytuacji edukacyjnej – na najbardziej skutecznym modelu uczenia się ludzi dorosłych.

Call Now Button