Bartek Frąckowiak

trener, coach

Od zawsze lubi pracować i eksperymentować na pograniczu dyscyplin.

Wspiera procesy kreatywne w organizacjach oraz pomaga zespołom w lepszej i bardziej efektywnej współpracy. Łączy pracę za pomocą scenariuszy przyszłości z inspirowaniem procesów projektowania mądrych i zrównoważonych innowacji społecznych i technologicznych. Ceni myślenie systemowe i systemową pracę z organizacjami.

Szczególną wagę przywiązuje do metod wizualnych, badań etnograficznych i krytycznego myślenia. Lubi interdyscyplinarność, współpracę międzykulturową, dynamiczne procesy grupowe i pracę z konfliktem.

Ukończył międzywydziałowe i międzyuczelniane studia humanistyczne oraz Szkołę Trenerów Akademii TROP.

Przez kilkanaście lat pracował jako dramaturg (inspirując i ułatwiając procesy twórcze) i reżyser w zawodowych teatrach od Trójmiasta, przez Wrocław, Bydgoszcz, do Wałbrzycha. W latach 2014-2017 był zastępcą dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy, współautorem programu artystycznego i organizacyjnego instytucji, odpowiedzialnym za współtworzenie nowej międzynarodowej koncepcji Festiwalu Prapremier, współpracę międzynarodową i komunikację.

Wraz z zespołem współtworzy Biennale Warszawa, interdyscyplinarną instytucję kultury m. st. Warszawy, która łączy działania artystyczne, badawcze i społeczne. Od 2017 roku jest zastępcą dyrektora tej instytucji i jednym z jej kuratorów. W 2019 roku współkuratorował pierwszą edycję Biennale Warszawa, zrealizowaną pod hasłem „Let’s Organize Our Future!” i poświęconą projektowaniu przyszłości w obszarze organizacyjnym oraz sztuce organizacyjnej. Współtworzył program rezydencyjny “Designing Futures” dla grupy kuratorów z krajów MENA i Europy Środkowo-Wschodniej, stworzony we współpracy Biennale Warszawa i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

W School of Ideas SWPS współprowadzi kurs poświęcony relacjom między technologiami a społeczeństwem oraz studio projektowania przyszłości.

Jest współzałożycielem Strategic Dreamers, firmy szkoleniowo-badawczej.

Jeździ po górach na rowerze i wspina się po skałach, tych naturalnych i tych sztucznych.

Call Now Button