Przemysław Kluge

Trener grupowy, coach i facylitator, autor narzędzi szkoleniowych i warsztatowych, ekspert oświatowy

Doświadczenie

Jestem polonistą. Ukończyłem między innymi, Podyplomowe Studium Ewaluacji Pedagogicznej, Szkołę Trenerów Biznesu i Szkołę Mentoringu, Doradztwa i Coachingu. Akademii Trop, XIII edycję Szkoły Trenerów Biznesu Akademii TROP, Szkołę trenerów „Sieć” Pracowni Plus oraz Podyplomowe Studium Edukatorów AGH

Zarządzałem renomowaną szkołą prywatną w Warszawie i szkołą publiczną. Od 15 lat prowadzę własną firmę szkoleniową, realizującą w konsorcjach znaczące, projekty rozwojowe dla firm i organizacji. Kierowałem kilkusetosobowym zespołem trenerskim realizującym doskonalenie zawodowe nauczycieli pod marką ORKE. Autor i realizator programów szkoleniowych dla biznesu i oświaty finansowanych z EFS, grantów ze środków publicznych, UNDP i innych. Współpracujeę z Grupą TROP, oraz Stowarzyszeniem STOP prowadząc zajęcia w ramach szkół trenerów i coachów. Pełnię funkcję eksperta merytorycznego w fundacji CEO. Mam doświadczenie w moderowaniu i facylitacji pracy zespołów menedżerskich wprowadzających zmiany społeczne w firmach. Prowadziłem zajęcia na SWPS w Warszawie, współpracowałem z Uniwersytetem Warszawskim oraz SGH w Warszawie. Posiadam rekomendacje trenerską II stopnia wydaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne a także Certyfikat trenerski i coachingowy II stopnia wydany przez Grupę TROP.

Specjalizacja

Specjalizuję się w warsztatach z zakresu zarządzania w warunkach zmiany, liderstwa i motywowania, uczenia innych oraz zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkoleniach rozwijających umiejętności menedżerskie i trenerskie. W dziedzinie pomocy indywidualnej specjalizuję się w coachingu i mentoringu. Przeprowadziłem wiele programów facylitacji procesów w organizacjach pomagając zespołowo znajdować rozwiązania. Prowadzię treningi interpersonalne oraz treningi komunikacji i współpracy zespołowej. Wspieram osoby startujące na rynku trenerskim, prowadzę superwizje i konsultacje z zakresu programów i materiałów szkoleniowych. Tworzę koncepcje narzędzi edukacyjnych, materiałów szkoleniowych i ilustracyjnych.

Klienci

Pracowałem dla: ING Bank Śląski, Amplico Life, Schneider Electric Polska, Elda-Eltra Elektrotechnika, Mediaedge:CIA, Altana Pharma, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo – Handlowa, BZ WBK, Commercial Union, Initiative Media, Toyota Bank, Stroer Media, Exide Technologies, GG Network, o2, ClickAd, Vision Express, Camaieu, Świat Książki, Banah Group, Ministerstwo Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, TP SA, G+J, Daikin, Bell, Spengler Fox, Lajkonik, Grupa Żywiec, JMP , Epic Group, WSiP SA, PWN, Kuratorium Oświaty w Poznaniu,. Agora S.A., PricewaterhouseCoopers, Ernst and Young, OFI, Pekao SA, Ministerstwo Gospodarki, BFKK, NFDK, Conceptio, Optineo, SGH, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Era Ewaluacji, SWPS, Grupa Trop, Wszechnica Jagiellońska, Perspecto.

Call Now Button