Przemysław Kluge - Grupa TROP
Przemysław Kluge

Trener grupowy, coach i facylitator, autor narzędzi szkoleniowych i warsztatowych, ekspert oświatowy

Wykształcenie:

Polonista. Ukończył między innymi, Podyplomowe Studium Ewaluacji Pedagogicznej, Szkołę Trenerów Biznesu i Szkołę Mentoringu, Doradztwa i Coachingu. Akademii Trop, XIII edycję Szkoły Trenerów Biznesu Akademii TROP, Szkołę trenerów „Sieć” Pracowni Plus oraz Podyplomowe Studium Edukatorów AGH

Doświadczenie zawodowe

Zarządzał renomowaną szkołą prywatną w Warszawie i szkołą publiczną. Od 15 lat prowadzi własną  firmę szkoleniową, realizującą w konsorcjach znaczące, projekty rozwojowe dla firm i organizacji. Kierował kilkusetosobowym zespołem trenerskim realizującym doskonalenie zawodowe nauczycieli pod marką ORKE. Autor i realizator programów szkoleniowych dla biznesu i oświaty finansowanych z EFS, grantów ze środków publicznych, UNDP i innych. specjalizujący się w szkoleniach rozwijających umiejętności menedżerskie i trenerskie. Współpracuje z Grupą TROP, oraz Stowarzyszeniem STOP prowadząc zajęcia w ramach szkół trenerów i coachów. Pełni funkcję eksperta merytorycznego w fundacji CEO Ma doświadczenie w moderowaniu i facylitacji pracy zespołów menedżerskich wprowadzających zmiany społeczne w firmach. Prowadził zajęcia na SWPS w Warszawie, współpracował z Uniwersytetem Warszawskim oraz SGH w Warszawie. Posiada rekomendacje trenerską II stopnia wydaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne a także Certyfikat trenerski i coachingowy II stopnia wydany przez Grupę TROP.

Specjalizacja

Specjalizuje się w warsztatach z zakresu zarządzania w warunkach zmiany, liderstwa
i motywowania, uczenia innych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W dziedzinie pomocy indywidualnej specjalizuje się w coachingu i mentoringu. Przeprowadził  wiele programów facylitacji procesów w organizacjach pomagając zespołowo znajdować rozwiązania. Prowadzi treningi interpersonalne oraz treningi komunikacji i współpracy zespołowej. Wspiera osoby startujące na rynku trenerskim, prowadzi superwizje i konsultacje z zakresu programów i materiałów szkoleniowych. Tworzy koncepcje narzędzi edukacyjnych, materiałów szkoleniowych i ilustracyjnych.

Klienci

ING Bank Śląski, Amplico Life, Schneider Electric Polska, Elda-Eltra Elektrotechnika, Mediaedge:CIA, Altana Pharma, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo – Handlowa, BZ WBK, Commercial Union, Initiative Media, Toyota Bank, Stroer Media, Exide Technologies, GG Network, o2, ClickAd, Vision Express, Camaieu, Świat Książki, Banah Group, Ministerstwo Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, TP SA, G+J, Daikin, Bell, Spengler Fox, Lajkonik, Grupa Żywiec, JMP , Epic Group, WSiP SA, PWN, Kuratorium Oświaty w Poznaniu,. Agora S.A., PricewaterhouseCoopers, Ernst and Young, OFI, Pekao SA, Ministerstwo Gospodarki, BFKK, NFDK, Conceptio, Optineo, SGH, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Era Ewaluacji, SWPS, Grupa Trop, Wszechnica Jagiellońska, Perspecto.