Samorealizacja

Nastawienie na odkrywanie swojego potencjału i podejmowanie w oparciu o mocne strony aktywnej pracy nad sobą. Praca ta (za Rogersem) to stawanie się osobą, uzyskiwanie jak największego stopnia samosterowności, przezwyciężanie wewnętrznych i zewnętrznych barier. Samo-realizacja (nieco wbrew semantyce) jest połączona z budowaniem głębokich, osobowych relacji, tworzących przestrzeń rozwoju dla mnie i dla innych.

Call Now Button