Podmiotowość

Podmiotowość oznacza, że dana osoba chce być traktowana jak podmiot różnych oddziaływań, a nie być przedmiotem manipulacji czy środkiem do realizacji cudzego celu. Taka osoba czuje się w danej relacji ważna, godna szacunku. W ujęciu psychologii humanistycznej mówi się o relacji Ja – Ty: bezpośredniej, partnerskiej, opartej na słuchaniu i ciekawości. Relacja Ja – Ty stanowi przeciwieństwo relacji Ja – To, w której ludzie stanowią obiekt manipulacji lub wywierania wpływu, będąc traktowani jako narzędzie do realizacji celów.

Call Now Button