Poczucie własnej wartości

Poczucie własnej wartości to termin oznaczający sposób myślenia i przeżywania samego siebie w różnych kontekstach: społecznym, zadaniowym, cielesnym, kulturowym. Wysokie poczucie własnej wartości to przekonanie danej osoby, że ma ona prawo być taka, jaka jest, że zasługuje na miłość, że jej zdanie się liczy, a umiejętności mogą być przydatne. Osoba o wysokim poczuciu własnej wartości sądzi też, że ma potencjał, który może się rozwinąć. Akceptuje siebie i na ogół dobrze czuje się ze sobą. Ufa sobie. Ma szacunek do siebie, co łączy się z szacunkiem do innych, wspierając ich w odnajdywaniu i pogłębianiu poczucia własnej wartości.  Proponuję: Ma szacunek do siebie i do innych, przez co wspiera ich w odnajdywaniu i pogłębianiu poczucia ich własnej wartości.

Osoba mająca wysokie poczucie własnej wartości zakorzeniona jest w dobrostanie, wynikającym z akceptacji siebie samego, poczucia podmiotowości i godności, wynikającej z bycia osobą.

Poczucie własnej wartości jest czym innym niż wysoka samoocena, która wiąże się z określonymi rezultatami naszych działań lub wpływem naszych cech na te rezultaty.

Poczucie własnej wartości i samoakceptacja powinny być wysokie, a samoocena powinna być adekwatna.

Call Now Button