Poczucie sensu

Przekonanie danej osoby, że to, co robi lub to, co robią inni, jest celowe, logiczne i zgodne z wartościami.

Poczucie sensu jest pewnego rodzaju stanem mentalnym, wynikającym w równym stopniu z postrzegania, analizy poznawczej, jak i intuicyjnego, emocjonalnego przeżycia.

Przekonanie to związane jest nie tylko z cechami samego zadania, ale też z rolą danej osoby, jej wpływem lub brakiem wpływu oraz kontekstem realizacji zadania, a w szczególności:

– poczuciem dobrej, przyjaznej atmosfery;

– dobrą organizacją pracy, działalności, dzięki której ma się poczucie skuteczności; – możliwością priorytetyzowania zadań.

Call Now Button