Mentoring

To jest relacja pomiędzy osobą życiowo doświadczoną a kimś, to uznaje jej autorytet i potrzebuje pomocy w kreowaniu swojego rozwoju, podmiotowym rozwiązywaniu swoich dylematów. Najczęściej mentoring polega na rozmowach, w których mentor słucha i stara się zrozumieć potrzeby mentee, podzielić się swoim inspirującym doświadczeniem, ułatwić podjęcie samodzielnej decyzji. Czasami mentor służy też kontaktami, informacjami o realiach organizacji lub rynku. Mentor może sięgać do własnych doświadczeń, przemyśleń i wiedzy, ale nie podaje ich jako prawd ostatecznych, tylko jako propozycje do samodzielnych poszukiwań uczestnika.

Call Now Button