Informacja zwrotna

Wypowiedź uczestnika dialogu/warsztatu/organizacji, w której przekazuje on swoje odczucia, lub spostrzeżenia na temat innego uczestnika. Mówi on o sobie, a nie ocenia czy przekazuje „obiektywne prawdy”.

Osobiste relacje, dynamika grupy czy kultura organizacji oparta na informacji zwrotnej jest bazą dobrej współpracy. Może budować ciepłą, przyjazną relację, a może też otwierać pole konfliktu i być pierwszą częścią konstruktywnej konfrontacji. Prowadzi do autentyczności, jasności, umożliwia podejmowanie sensownych decyzji.

Call Now Button