Coaching (indywidualny i grupowy)

Coaching indywidualny

To jest forma wsparcia w rozwoju, polegająca na spotkaniach indywidualnych, w których coach pomaga coachee w rozwoju, w podejmowaniu decyzji, planowaniu, rozwiązywaniu konfliktów i innych sytuacji problemowych. Coach korzysta z mądrości klienta i w pełni ufa jego wyborom, nie narzucając swoich rozwiązań. Wspiera proces budowania pewności siebie u klienta dzięki postawie akceptacji, pracy na mocnych stronach, zadawaniu otwartych, wspierających samodzielne poszukiwania pytań. Tworzy bezpieczną przestrzeń na własny proces nazywania uczuć, refleksji, dokonywania wyborów. Używa technik związanych z tzw. aktywnym słuchaniem, uważnością empatyczną, poszerza pole wyboru dzięki inspiracjom i pracy nad kreatywnością klienta.

Coaching grupowy

Forma pracy z grupą oparta o proces grupowy. Uczestnicy grupy są odpowiedzialni za wyznaczanie celów coachingu oraz partycypują w wyborze drogi postępowania w trakcie spotkania coachingowego. Jakość coachingu grupowego polega na dobrej facylitacji, czyli ułatwianiu komunikacji oraz podejmowania decyzji przez grupę. Przedmiotem spotkania coachingowego mogą być treści wniesione przez konkretną osobę, zagadnienia wspólne dla wszystkich uczestników (wspólny mianownik grupy), relacje w grupie lub kwestie związane z określonym zadaniem. Jeśli coaching grupowy dotyczy zespołu zadaniowego, nazywa się coachingiem zespołowym

Podziel się!

Shares