Autorytet formalny i nieformalny

Autorytet to społeczne uznanie oraz możliwość wywierania wpływu na innych ludzi.

Autorytet formalny wynika z formalnego stanowiska, jakie się piastuje. Jest to nadane uprawnienie do podejmowania decyzji, wydawania poleceń, organizacji pracy.

Autorytet nieformalny jest wypracowywany w grupie lub społeczności i wynika z relacji, kompetencji, szacunku, jakim darzona jest konkretna osoba.

Optymalny stan organizacji – kiedy autorytet formalny jest połączony z autorytetem nieformalnym.

Call Now Button