Wolność od i do

Wolność „od” to możliwość podejmowania niezdeterminowanych, świadomych działań, decyzji wolnych od przymusu zewnętrznego (instytucje, autorytety) bądź wewnętrznego (instynktów, leków, impulsów). Wolność „do” to następny etap – po uzyskaniu wolności „od”, uzyskujemy wolność „do”, czyli wolność do świadomego obrania drogi, działalności zgodnie „ze sobą”. Jest ona przejawem dojrzałości. Pozornym paradoksem wolności „do” jest świadome przyjmowanie ograniczeń, wynikających z własnych wolnych wyborów.

Wg Metody TROP człowiek jest rozpięty między potrzebą autonomii, a potrzebą przynależności.

Nadmierne dążenie do wolności „od” powoduje alienację, pustkę, tworzenie się mechanizmów obronnych, „ucieczki od wolności”. Wolność „do” wymaga dużego stopnia dojrzałości emocjonalnej i poznawczej. Bez tego grozi uwikłaniem się w system złożonych zależności, uniemożliwiających rozwój i dobre funkcjonowanie.   

Podziel się!

Shares