Uczucia

Uczucia są zintegrowanym stanem mentalnym, składającym się z emocji, myśli, zapisanych w pamięci doświadczeń, reakcji na bodźce, informacje, sygnały z otoczenia i wnętrza. Informują nasz umysł, w jakim jesteśmy stanie i w ten sposób „sugerują”, jakie podjąć działania.

Uczucia nie są jakimś „bytem” w naszej głowie, który automatycznie budzi się na skutek zewnętrznych lub wewnętrznych bodźców. Są podmiotową, osobistą odpowiedzią na stan naszego ciała, na zewnętrzne wydarzenia, na wewnętrzne procesy mózgowe, opierające się na naszych dotychczasowych doświadczeniach. Proces konstruowania uczuć pozostaje też w ścisłym związku z procesami poznawczymi, z interpretacją tego, co nas otacza. Ale sam też podlega interpretacji. Gdy doznajemy pobudzenia w ciele i mózgu, staramy się zrozumieć, co czujemy, czyli nazywamy, a czasem kreujemy nasze doznania. Dzięki temu łatwiej nam ogarnąć wewnętrzny chaos i podjąć właściwą dla danej sytuacji decyzję. Uczucia pozwalają nam także określać też nasze potrzeby.

Call Now Button