Trening Budowania Relacji oczami prowadzącego - podcast - Grupa Trop

Czy wiesz czym jest trening interpersonalny? Jakie są konsekwencje uczestnictwa w tej formie rozwoju osobistego?

Na te i wiele innych pytań odpowiada na poniższym nagraniu Dariusz Majak – prowadzący najbliższy Trening Budowania Relacji, który jest zaplanowany 15 lipca 2020r. 

zapraszam 

Dariusz Majak

Trener, coach, mediator, psycholog

Posiada rekomen­dacje I stop­nia (trener warsz­tatu umie­jęt­no­ści psychospołecz­nych) i II stop­nia (trener treningu inter­per­sonal­nego) Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego. Jest mediatorem certyfikowanym przez Stowarzyszenie Mediatorów „Poro­zumienie”. Pracuje jako coach w/g Metody TROP.