O tym co wyróżnia Szkołę Trenerów spośród innych szkół, czyli założenia, cele i przebieg treningu zadaniowego w artykule Jacka Jakubowskiego. ...