Szkoła U!Lider | Grupa Trop

Szkoła U!Lider

Szkoła U!Lider© to spójny, sprawdzony system edukacyjny, prowadzący uczestnika przez proces rozwoju osobistego oraz zawodowego krok po kroku. Kończąc kurs uczestnicy są już praktykującymi liderami.

Program szkoły kładzie nacisk na myślenie i działanie systemowe, procesowe i wielopoziomowe. Opiera się na empatycznym dialogu, pracy na Tu i Teraz oraz aktywizacji i wzmacnianiu oraz świadomym kierowaniu swoim rozwojem i rozwojem innych.

Lider w firmie employability koncentruje się w równym stopniu na zadaniach,
co na ludziach.
Rozwija, oprócz kompetencji zawodowych i stricte menedżerskich, umiejętności strategiczne, kreatywne i społeczne.
Menedżerowie w firmie employability są liderami nauki w działaniu, znają mechanizmy uczenia dorosłych i potrafią spleść permanentne uczenie siebie i innych z codziennością zawodową.
Menedżerowie nie boją się o swoje stołki i konkurencję młodszych: mogą być jednocześnie szefami w jednym miejscu, a w innym – podwładnymi.

Jakie kompetencje rozwiniesz w Szkole U!Lider?

1. Orientacja prospołeczna, zaufanie
Jest bardziej skoncentrowany na You (Ty) i My, niż Ja. Promuje współpracę opartą na empatii, co oznacza zdolność do rozumienia potrzeb własnych i innych osób, zdolność do wejścia w ich buty. Nie oznacza to natomiast uległości lub pobłażliwości. Ufa współpracownikom i budzi zaufanie.
2. Rozwijanie samoorganizacji
Zamiast „odgórnie” organizować, prostować „ręcznie” zbyt zagmatwane procesy, rozwiązywać osobiście problemy, raczej koncentruje się na budowaniu środowiska do samoorganizacji, pozwala ludziom wpływać na swoją pracę, pod warunkiem, że uzgadniają rozwiązania z innymi zainteresowanymi.
3. Rozwijanie odpowiedzialności i realizmu współpracowników
Dba przede wszystkim o samodzielność, a jednocześnie odpowiedzialność i realizm swoich ludzi. Przez realizm rozumiemy odwagę widzenia i nazywania rzeczy oraz spraw takimi, jakimi są, odwagę konfrontowania się z problemami oraz zdolność do widzenia i docenienia sukcesów.
4. Decyzyjność
U!Lider© wspiera proces podejmowania decyzji przez innych, choć sam również jest w tej kwestii czytelny dla otoczenia. Jasno komunikuje, o czym decyduje, a o czym nie. Ceduje decyzje jak najbliżej wykonawców, działając jako ich wsparcie, a nie tylko kontroler, ale jednocześnie konfrontuje ich ze skutkami podjętych decyzji. W ten sposób przygotowuje wszystkich uczestników procesu decyzyjnego do widzenie szerszego obrazka, do uwzględniania, jakie konsekwencje dana decyzja będzie miała dla reszty organizacji, a przede wszystkim dla klienta.
5. Świadomość Stylu Uczenia się Siebie i Innych
Buduje autorytet dzięki uczeniu innych w działaniu i dbałości o rozwój ludzi, a jednocześnie sam uczy się od innych. Dba o wyciąganie wniosków zarówno z błędów, jak i porażek. Dotyczy to zarówno jego samego jak też osób z nim współpracujących. Aby to osiągnąć, dąży do tego, aby kultura nieobwiniania i ciekawości przeważyła nad szukaniem winnych i uproszczonych przyczyn. Potrafi moderować spotkania, uruchamiać procesy twórcze zarówno w osobach, jak i w zespole, oraz w całej organizacji. Korzysta z nowoczesnych narzędzi ułatwiających komunikowanie się i rozwój w zespołach np. NDD©
6. Empatyczna komunikacja
U!Lider© stale dąży do dialogu. Wie, ze praca nad komunikacją to  „neverending story”. Rozwija w ludziach umiejętność i chęć konstruktywnego konfrontowania się i rozwiązywania konfliktów, szczególnie tych wynikających z rutyny zderzonej z wprowadzanymi zmianami i usprawnieniami. Pielęgnuje w sobie i w innych zdolność empatycznego rozumienia potrzeb wszystkich partnerów oraz, oczywiście, klienta. Rozumie rolę emocji i uczuć w procesie komunikacji interpersonalnej i jest ich samoświadomy.
7. Dbałość o kapitał ludzki oraz intelektualny
Dba przede wszystkim o samodzielność, a jednocześnie odpowiedzialność i realizm swoich ludzi. Przez realizm rozumiemy odwagę widzenia i nazywania rzeczy oraz spraw takimi, jakimi są, odwagę konfrontowania się z problemami oraz zdolność do widzenia i docenienia sukcesów.
8. Poważne traktowanie wartości
U!Lider© traktuje wartości poważnie, a jednocześnie praktycznie, wręcz „użytkowo”. Jak mówi maksyma ks. Tichnera, wartości to jest to, co jest dla ludzi naprawdę ważne. A zatem rolą wartości jest kierowanie uwagą w morzu wiadomości oraz spraw a także pomaganie w rozstrzyganiu dylematów liderskich. Ważne jest, aby tego typu świadomość etyczna U!Lidera© była jawna, dzięki czemu on sam jest w oczach otoczenia bardziej spójny.
9. Integracja
Chce i umie integrować ludzi, zespoły i otoczenie wokół celu oraz wartości. Mając stale do wyboru dzielenie ludzi, wiedzy, odpowiedzialności, struktur a łączenie ich w spójne systemy, wybiera łączenie. Jest dobrym mediatorem, pośrednikiem. Dba o wspólny efekt.
10. Działanie i myślenie systemowe
Widzi powiązania pomiędzy wydarzeniami, ludźmi, systemami. Akceptuje fakt współzależność. Rozumie że dany efekt ma wiele przyczyn a także, że można go osiągnąć wieloma sposobami. Poważnie traktuje konsekwencje myślenia w kategoriach sprzężeń zwrotnych, w których Ja zależę od Ciebie w takim samym stopniu, w jakim Twoje działanie zależy ode mnie. Zatem U!Lider© nie szuka winnych ani prostych przyczyn. Wie też, że często szybka reakcja polegająca na „likwidowaniu braków” lub eliminowaniu najbardziej widocznych przyczyn nie zawsze dobrze służy dobru wspólnemu. Jest strategiem.

Dla kogo jest U!Lider?

Szkoła u!Lider skierowana jest do:

liderów, którzy chcieliby poznać nową metodę pracy koncentrującą się na nauce w działaniu, budowaniu zespołów i sieci „wieloliderskich” oraz ich zintegrowanie, pracy na Tu i Teraz w duchu Metody TROP©.

menedżerów i szefów zespołów, którzy chcieliby rozwinąć swój potencjał liderski w oparciu o własne mocne strony;

wszystkich, którzy zajmują się inicjowaniem, wspieraniem i wdrażaniem zmian kulturowych i systemowych w zespołach, organizacjach.

Kompetencje ważne dla lidera – wyjaśnia Dorota Szczepan – Jakubowska

.

W Grupie TROP Lider jest rozumiany jako osoba, która aktywnie wspiera swój zespół w procesie zmiany, pomaga uczyć się poprzez działanie i doświadczenie, pracuje na mocnych stronach i posiada narzędzia do tego by adekwatnie zarządzać kryzysem i konfliktem.

Korzyści

Z

Spotkania mentoringowe

3 x 45-minut
Z

Nauka poprzez działanie i doświadczenie

czyli prowadzenie treningu zadaniowego
Z

Szeroki rozwój umiejętności

interpersonalnych i dojrzałej empatii oraz poznanie narzędzi liderskich
Z

Dostęp do strefy uczestnik

w Internecie, materiały dydaktyczne
Z

Lunch

i całodzienne przerwy kawowe
Z

Świadome planowanie

indywidualnej ścieżki zawodowej
Z

Praca autorską metodą

wprowadzania zmian – Metodą TROP©
Z

Możliwość rozłożenia czesnego

na nieoprocentowane raty
Z

123 godziny warsztatów

(6 zjazdów weekendowych, 3 seminaria)
Z

Praca z kadrą szkoleniową

doświadczoną w pracy w biznesie, NGO i administracji
Z

Półroczna nauka w prestiżowej Szkole U!Lider©

Grupy TROP, która posiada 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, coachingów i dużych programów rozwojowych
Z

Dyplom ukończenia Szkoły U!Lider©

potwierdzony przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Z

Wsparcie

ze strony trenera i ko-trenera w trakcie Szkoły
Z

Możliwość współpracy

przy akcji społecznej „Współpraca oparta na empatii”
Z

Dołączenie do aktywnego środowiska

absolwentów Grupy TROP

Rekomendacje

Szkoła (nazwałby ją – prowadzący i inni uczestnicy) i panująca w niej atmosfera pozwolili mi na lepsze poznanie samego siebie. Zarówno swoich braków jak i możliwości jakie przede mną są. Natomiast  za najcenniejsza umiejętność, którą dzięki Szkole U!Lidera zacząłem rozwijać uważam umiejętność nazywania powstających u mnie emocji oraz świadomość ich wpływu na podejmowane decyzje. Pozwala mi na współpracę i kontakty z ludźmi na znacznie dojrzalszym poziomie niż dotychczas.

Dominik Kasprzyk

Na pytanie: w jaki sposób wykorzystujesz umiejętności nabyte w szkole liderów w swojej pracy zawodowej? Odpowiem, że w sposób zdecydowanie bardziej procesowy i świadomy zamiast doraźny i eventowy. Uświadamiając sobie i ugruntowując własne zasoby łatwiej tworzyć partnerską współpracę, kulturę dialogu i zaufanie w zespole. Szkoła liderów inspiruje merytorycznie i wzmacnia posiadane już kompetencje, co pozwala zarządzać i działać elastycznie, dostosowując się do ciągłych zmian.

Monika Gąsecka
Dyrektor Obszaru Detalicznego Banku

Dzięki szkole U!Lider poznałem jak to jest być „Liderem bez napinki” – a co to takiego ? Zapisz się i sprawdź sam 🙂  

Andrzej Podbielski
Kierownik Działu Systemów Aptecznych
KAMSOFT

Uczestnictwo w programie U!Lidera to dobrze zainwestowany czas i pieniądze. Był to dla mnie czas intensywnego dojrzewania dla moich liderskich decyzji. Gigantyczną dawkę inspiracji i nowej wiedzy z powodzeniem korzystam zarówno w czasie pracy na sali z uczestnikami moich szkoleń, a także budują kulturę organizacji, którą aktualnie tworze i rozwijam. Dodatkowo U!Lider to czas spotkań z inspirującymi ludźmi, gotowymi do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem co bez wątpienia stanowi gigantyczną wartość dodaną całego programu. Jeżeli chcesz popracować nad sobą? – polecam!

 

Szymon Bąk
Założyciel TURQSOWA

Informacje organizacyjne

Szkoła U! Lider składa się z 6 zjazdów.

Program skoncentrowany na myśleniu i działaniu sys­temowym, pracy na Tu i Teraz oraz świadomym kierowaniu swoim rozwojem i rozwojem innych.

Tematy poszczególnych zjazdów:

16-17 lutego 2019

Wprowadzenie do metodyki U!Lider©

01 marca 2019

Seminarium I: Podejmowanie decyzji liderskich

02-03 marca 2019

U!Lider© jako naturalny autorytet

30-31 marca 2019

U!Lider© buduje elastyczny, gotowy na zmiany zespół

26 kwietnia 2019

Seminarium II: Budowanie motywacji i współodpowiedzialności

27-28 kwietnia 2019

U!Lider© mediatorem, czyli praca z konfliktem i kryzysem

25- 26 maja 2019

Action Learning i coachingowy styl zarządzania w podejściu U!Lidera©

21 czerwca 2019

Seminarium III: Lider w organizacji i gospodarce przyszłości

22-23 czerwca 2019

U!Lider© na rzecz Organizacji Uczącej Się

FAQ – Pytania i odpowiedzi

Poniżej zamieściliśmy najpopularniejsze pytania, a jeśli chcesz czytelniku dopytać o więcej, to zostaw kontakt do siebie w formularzu – wówczas oddzwonimy, napisz e-mail na adres akademia@grupatrop.pl lub zadzwoń do biura: 22 615 52 40.

Cieszymy się, że Szkoła U!Lider spotkała się z Twoim zainteresowaniem. Zapraszamy do kontaktu.

 

1. Ile kosztuje Szkoła U!Lider?
9000 zł netto (11.070 zł brutto)
2. Czy można wziąć udział w samym module liderskim bez modułu bazowego (GATE)?
Tak, można. Decyzję o takim postępowaniu podejmuje Opiekun Merytoryczny po indywidualnej konsultacji.
3. Co zawiera cena szkoły?
Cena Szkoły U!Lider© zawiera:

 • 3 x 45 min. spotkań mentoringowych
 • 123 godziny pracy warsztatowej (13 dni)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do strefy uczestnika w Internecie
 • w pełni dostosowane sale do pracy warsztatowej
 • lunch oraz całodzienną przerwę kawową
 • opiekę rezydenta podczas zajęć
 • dyplom ukończenia Szkoły U!Lider©
4. Kto to jest U!Lider?
 To osoba reprezentująca określony styl przywództwa, wyznaczony przez  następujące cechy działania:

 • U!Lider uczy. Jest mistrzem nauki w działaniu. To lider gospodarki wiedzy, specjalista na czasy zmian. Skoncentrowany jest na podnoszeniu skuteczności dzięki uczeniu i rozwojowi współpracowników. Tworzy szeroką sieć wzajemnej inspiracji.
 • U!Lider to You-lider. Nastawiony jest na innych, lecz pracuje w zgodzie ze sobą. Deleguje, dzieli odpowiedzialność, umożliwia partycypację, wspiera partnerstwo, współpracę zespołową. Ufa i budzi zaufanie. Moderuje dialog nawet tam, gdzie jest o to trudno.
 • U!Lider myśli i działa systemowo, procesowo, wielopoziomowo. Jest specjalistą od zmiany. Realizuje ducha organizacji uczącej się.
5. Czym jest spotkanie konsultacyjne?
Jest to spotkanie z opiekunem merytorycznym Szkoły Coachów, które ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań kandydata względem szkoły.
6. Jak wygląda rekrutacja do szkoły?

Należy wysłać formularz zgłoszeniowy lub zdzwonić i umówić się na konsultację z opiekunem merytorycznym pod numerem 22 615 52 40.

Kontakt / zapisy

Wybierz:

6 + 2 =

Zapisy w 3 krokach:

 

1. Wyślij zgłoszenie

2. Umów się na bezpłatną konsultację

3. Podpisz umowę

Formularza możesz użyć także aby dopytać o szczegóły projektu

Kontaktując się z nami, przekazujesz swoje dane osobowe, które będą wykorzystywane w celu obsługi Twojego zapytania. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności.

TO CIĘ MOŻE JESZCZE ZAINTERESOWAĆ: