Szkoła Coachów_s - Grupa TROP

Program szkoły kładzie nacisk na rozwój umiejętności nawiązania relacji coachingowej z klientem, opierającej się na dialogu, pracy na Tu i Teraz oraz na empatii.

Przygotowuje uczestników do pracy z klientem zarówno od strony osobowościowej jak i narzędzi coachingowych. 

Dowiedz się więcej:

Szkoła Coachów przygotowuje zarówno do pracy coachingowej z osobą, jak z grupą i zespołem, co jest nieczęsto spotykane na naszym rynku.

Szkoła korzysta ze spójnego, wypróbowanego modelu edukacyjnego prowadzącego uczestnika przez proces rozwoju zawodowego krok po kroku. Opiera się on na praktyce prowadzonej przez uczestników szkoły na klientach zewnętrznych. Superwizja tego procesu jest bardzo ważnym elementem szkoły.

Uczestnicy mogą korzystać z mentoringu, czyli spotkań indywidualnych dotyczących ścieżki rozwoju zawodowego.

Program

Od lat, w każdej z edycji Szkoły Coachów, zachowujemy tego samego ducha i podstawowe zasady nauczania. Spójność metodologiczna nie wyklucza jednak innowacji. Każdy rok działania Szkoły różni się od siebie i jest dowodem ewolucji koncepcji kształcenia oraz zasad Metody TROP.

Warunkiem uczestnictwa w Szkole jest ukończenie Kursu GATE lub innego kursu co najmniej 120 godzinnego zawierającego trening interpersonalny prowadzony przez trenera z listy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dzięki temu uczestnicy rozpoczynający edukację stricte coachingową są już oswojeni z pracą opartą na procesie grupowym oraz mają wystarczające przygotowanie osobiste.

 

W Szkole Coachów rozwiniesz:

umiejętności nawiązywania kontaktu z ludźmi, udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych i budowania zaufania;

kompetencje coachingowe: szukanie klientów, sprzedaż swoich umiejętności, prowadzenie sesji coachingowych i ich ewaluacja;

samoświadomość, nauczysz się pracować na procesie, poćwiczysz uważność empatyczną;

.

własny styl coachingowy (z wykorzystaniem mocnych stron i własnych doświadczeń) dzięki informacjom zwrotnym od doświadczonych coachów, mentora i grupy warsztatowej;

otwartość na rozmowy na temat problemów i sukcesów klientów, tolerancję na nowe, zaskakujące sytuacje;

umiejętność aktywnego słuchania, która zachęca osobę mówiącą do pracy nad sobą.

O Szkole Coachów opowiada Dorota Szczepan-Jakubowska

.

Szkoła Coachów, która przygotowuje do pracy zarówno z klientem indywidualnym, jak i od niedawna z klientem grupowym (Coaching Grupowy) Metodą TROP. Podobnie jak w przypadku Szkoły Trenerów, warunkiem koniecznym do przystąpienia do kursu jest uprzednie ukończenie modułu GATE, ponieważ praca coacha wymaga dużej samoświadomości i pracy na Tu i Teraz.

Dla kogo jest ta szkoła?

Szkoła adresowana jest do osób, które chcą poznać od podstaw Metodę TROP ©  w  pracy warsztatowej z grupą. Przyjmujemy zarówno osoby nie mające żadnego doświadczenia szkoleniowego, jak też osoby, które prowadzą szkolenia w innym, niż TROPowy, stylu. Gotowość i możliwość rozpoczęcia szkoły weryfikuje spotkanie konsultacyjne do szkoły. Czytaj więcej w Informacjach szczegółowych.

Zapraszamy:

osoby, które chcą rozpocząć pracę w zawodzie coacha, bez względu na reprezentowaną branżę;

menadżerów, nauczycieli akademickich, mówców, aktorów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje animacji i towarzyszenia w rozwoju grup;

coachów, którzy chcą rozszerzyć swój warsztat o umiejętność prowadzenia coachingów grupowych;

mediatorów, prowadzących procesy mediacyjne w większych grupach.

Korzyści

Z

Nauka w działaniu

poprzez prowadzenie samodzielnych warsztatów i spotkań Metodą TROP ©

Z

Rozwój samoświadomości,

nauka pracy na procesie grupowym, ćwiczenie uważności empatycznej

Z

Praca z założycielami Grupy TROP

i twórcami Metody TROP©: Dorotą i Jacem Jakubowskimi, superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Z

Rozwój kompetencji coachingowych:

szukanie klientów, sprzedaż swoich umiejętności, prowadzenie sesji coachingowych i ich ewaluacja

Z

Rozwijanie własnego stylu

pracy trenerskiej (z wykorzystaniem mocnych stron i własnych doświadczeń) dzięki informacjom zwrotnym od trenerów, mentora i grupy warsztatowej

Z

W liczbach:

232 godziny szkoleniowe zajęć, 6 zjazdów weekendowych, ponad rok intensywnego rozwoju i zmian osobistych

Rekomendacje

Szkoła Coachów w Grupie TROP była dla mnie znaczącym doświadczeniem rozwojowym – zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Dzięki pracy w małych grupach i na forum miałam szansę praktykować coaching metodą TROP i jednocześnie mogłam też skupić się na swoich celach i tematach wartych rozwiązania.

Cennym elementem Szkoły Coachów w Grupie TROP były dla mnie sesje superwizyjne prowadzone przez doświadczonego coacha, które pomagały rozwijać moje coachingowe umiejętności dwutorowo – dzięki pracy nad zagadnieniami z mojej praktyki, jako coacha oraz dzięki możliwości obserwacji tego, jak pracuje doświadczony coach.

Polecam Szkołę Coachów w Grupie TROP tym osobom, które chcą rozwijać swoje umiejętności pozostawania w prawdziwym, głębokim kontakcie, które są otwarte na wykorzystywanie emocji i empatii w swojej pracy, gdyż w tej Szkole właśnie na te tematy położony jest główny nacisk. W mniejszym stopniu swoje potrzeby w Szkole TROP-u zaspokoją osoby, które chcą się nauczyć po prostu zadawania pytań i pracy w oparciu o modele i formularze.

Anna Dunin-Brzezińska

Ta szkoła pozwoliła mi zobaczyć moje coachingowe skrzydła. Dla mnie było to odkrywanie „siebie podążającej” w rozmowie z drugim człowiekiem. Szkoła pozwoliła mi zobaczyć moje „coachingowe skrzydła”, rozwinąć i zachwycić się swoimi wewnętrznymi pokładami pomagania poprzez podążanie. No trzeba powiedzieć, że szkoła była tez trochę „niewygodna” na początku – bo nie dawała upragnionych, wyczekiwanych magicznych „narzędzi coachingowych”!  I ta niewygoda jest jej siłą – bo skupiłam się na wyzwalaniu wewnętrznego potencjału do pracy w roli coacha zamiast na kolekcjonowaniu narzędzi zewnętrznych, które są łatwiejsze do znalezienia. Paradoks narzędziowy TROPU: narzędzia są – ale w nas: w naszych stylach coachingowych, w naszym doświadczeniu. Dla mnie to było trochę tak, że przyszłam po gotowe wykroje nowych sukienek, a dostałam umiejętność kreowania własnych.

Największe odkrycie z tej szkoły: poszerzenie świadomości odnośnie mojego potencjału do pomagania w coachingu.

Podsumowują tę przygodę: pozwoliła mi odkryć i określić mój indywidualny styl „coachingowy” – osadzony bardzo w tym co jest bardzo moje – czerpania z mojej mocy „otwierania” i prowokowania do zmiany, doświadczenia w strategii komunikacji oraz odwagi dzielenia się emocjami.

Polecam tę przygodę!

Magdalena Dobrowolska – Sagan

„Dla mnie Szkoła Coachów na „tu i teraz” jest wewnętrznym procesem doskonalenia osobowości, zarówno na gruncie zawodowym jak i prywatnym. Wielką wartością, którą miałem okazję zasmakować to ludzie – z tygla różnych doświadczeń zawodowych, wartości, emocji a nawet dylematów, jakie towarzyszyły uczestnikom czerpię każdego dnia siłę i inspirację do działania.
Wzmocniłem w sobie umiejętność uważnego wsłuchiwania się w drugiego człowieka, otwartości na różnorodność i uczucia jakie towarzyszą w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. Dzięki temu mogę odczuwać to, co czuje mój coachee, jakby jego emocje były moimi. Nie oznacza to, że zawsze zgadzam się z dokonywanymi wyborami, lecz zawsze próbuję je rozumieć.
Uczestnicząc w procesach coachingowych „wypływam łodzią na wspólny rejs” – łodzią, która jest potrzebna aby dotrzeć do celu. Nie kołyszę już nią tylko po to, aby pokazać że potrafię to zrobić, lecz aby przede wszystkim dopłynąć do wybranego portu…”.

Krzysz­tof Hajne

„Szkoła coachów dała mi bardzo dużo. Poza aspektem czysto merytorycznym w pracy coacha odnoszącym się do sposobu prowadzenia sesji, metod i narzędzi jakimi się posługiwać w coachingu szkoła pozwoliła mi także:
– poszukać swojego stylu w byciu coachem
– uwolnić się od perfekcjonizmu
– nabrać większego zaufania do tego co robię w pracy i nie tylko
– zwiększyć moją uważność na rzeczywistość
– uwolnić się od konieczności oceniania
– utworzyć się na różnorodność ludzi, rozwiązań
– nabrać dystansu do siebie i świata
– dopuścić do głosu filozofa w sobie.”.

Arkadiusz Głowacki

5 zasad Szkoły Coachów

1. SZKOŁA COACHÓW KIERUJE SIĘ ZASADĄ: JEŚLI CHCESZ UCZYĆ INNYCH, PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMIJ SIĘ SOBĄ!

Coach „pracuje sobą”, a zatem powinien zadbać o najcenniejsze narzędzie pracy, czyli o swoją osobę. Dlatego Szkoła Coachów ma blok pracy nad sobą, nad relacjami, reakcjami i stylem wywierania wpływu. Jest on jednocześnie okazją do praktycznego doświadczania zjawisk grupowych i zespołowych. Pozwala to nie tylko na wyczucie sytuacji w trakcie rozmowy coachingowej, ale również umożliwia dogłębne zrozumienie komunikacji pomiędzy ludźmi.

2. ZAJĘCIA W SZKOLE COACHÓW MAJĄ CHARAKTER NAUKI W DZIAŁANIU

Oznacza to rozwinięcie umiejętności związanych z prowadzeniem coachingu, czyli: nawiązania empatycznej relacji coachingowej z klientem, wsparcie klienta w zrozumieniu motywów, które nim kierują oraz w zrozumieniu zależności, w jakich się znajduje; poszerzenie zdolności do twórczego generowania rozwiązań pojawiających się problemów. Przygotowujemy do pracy bezpośredniej z klientem
„face to face”, jak i online, via Internet.

3. TOWARZYSZYMY CI W PROCESIE ROZWOJU

W trakcie Szkoły każdy z uczestników ma do dyspozycji indywidualne spotkania mentoringowe i superwizyjne. Mentoring to wsparcie w planowaniu swojego dalszego rozwoju w roli coacha. Superwizja polega na konsultowaniu, w toku rozmowy z superwizorem, dotychczasowej pracy z klientem i ewentualnych przeszkód występujących w tej relacji, zarówno po stronie coacha, jaki i coachee (klienta).

4. ROZWÓJ TO PROCES, NIGDY SIĘ NIE KOŃCZY

Zakończenie Szkoły nie musi oznaczać zakończenia procesu rozwoju jako coach. Potwierdzaj swoje kompetencje – zostań certyfikowanym coachem Metody TROP©. Dołącz do naszego systemu certyfikacji.

5. KORZYSTAJ Z RÓŻNORODNOŚCI

W trakcie Szkoły masz okazję poznać osoby pracujące w NGO, biznesie, administracji publicznej i freelancerów. Osoby ze świata sztuki, techniki czy informatyki. To prawdziwa różnorodność, która intensyfikuje proces uczenia się.

 „Coaching to umiejętność wspierania innych w rozwoju poprzez
prowadzenie uważnego, empatycznego, a zarazem profesjonalnego dialogu
z klientem”.

Dorota Jakubowska

Informacje organizcyjne

(Szkołę Coachów możesz zrealizować w dwóch wariantach (zależnych od doświadczenia jakie posiadasz):

1. Program GATE + Specjalizacja Coachingowasprawdź terminy
Roczny kurs skierowany jest do osób, które chcą zostać coachami, ale nie mają przygotowania osobowościowego do pracy z klientem. Ten wariant obejmuje półroczną pracę nad sobą, m.in. Trening Interpersonalny (40 godzin) i stanowi jeden z warunków ubiegania się o rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), TROP i STOP. Drugą część kursu stanowi Specjalizacja Coachingowa.

2. Specjalizacja Coachingowasprawdź terminy
Półroczny kurs skierowany jest do osób, które posiadają doświadczenie w pracy nad sobą oraz uczestniczyły w Treningu Interpersonalnym. Program specjalizacji kładzie nacisk na rozwój umiejętności nawiązania relacji coachingowej z klientem, opierającej się na empatycznym dialogu, pracy na Tu i Teraz oraz aktywizacji i wzmacnianiu klienta.

Zapraszamy Cię na konsultację, podczas których będziesz mógł zweryfikować swoje doświadczenie i wybrać odpowiedni wariant dla siebie.

Napisz lub zadzwoń do nas i umów się z jednym z naszych konsultantów (602 137 463, akademia@grupatrop.pl).

Szkoła Coachów

 

Program GATE – integralna część Szkoły Coachów

Specjalizacja coachingowa

1. Kontakt w coachingu, zarówno podczas sesji stacjonarnych, jak i online. Jak wspierać klienta w budowaniu satysfakcjonujących relacji? Trening empatii – szanse i wyzwania w pracy bezpośredniej i zdalnej.

28-29 października 2023

2. Praca z potencjałem i potrzebami, sesje bezpośrednie i sesje online. Jak pomóc klientowi poznać jego mocne strony i potrzeby?

25-26 listopada 2023

3. Praca z emocjami w procesach decyzyjnych. Jak pomóc klientowi podjąć decyzję? Narzędzia pracy w kontakcie bezpośrednim oraz via Internet.

16-17 grudnia 2023

4. Wspieranie procesów decyzyjnych. Kreatywne rozwiązania. Jak wspierać klienta w budowaniu nowych nawyków i kreatywnych rozwiązań.

13-14 stycznia 2024

5. Praca z konfliktem. Jak pomóc klientowi konstruktywnie przejść przez konflikt?

10-11 lutego 2024

6. Wyzwania w pracy coacha zarówno podczas sesji bezpośrednich, jak i online. Dylematy etyczne.
Co dalej?

10-11 marca 2024

specjalizacja coachingowa

 

15-16 kwietnia 2023

Kontakt w coachingu, zarówno podczas sesji stacjonarnych, jak i online. Jak wspierać klienta w budowaniu satysfakcjonujących relacji? Trening empatii – szanse i wyzwania w pracy bezpośredniej i zdalnej.

13-14 maja 2023

Praca z potencjałem i potrzebami, sesje bezpośrednie i sesje online. Jak pomóc klientowi poznać jego mocne strony i potrzeby?

10-11 czerwca 2023

Praca z emocjami w procesach decyzyjnych. Jak pomóc klientowi podjąć decyzję? Narzędzia pracy w kontakcie bezpośrednim oraz via Internet.

8-9 lipca 2023

Wspieranie procesów decyzyjnych. Kreatywne rozwiązania. Jak wspierać klienta w budowaniu nowych nawyków i kreatywnych rozwiązań.

9-10 września 2023

Praca z konfliktem. Jak pomóc klientowi konstruktywnie przejść przez konflikt?

30 września – 1 października 2023

Wyzwania w pracy coacha zarówno podczas sesji bezpośrednich, jak i online. Dylematy etyczne.
Co dalej?

FAQ – Pytania i odpowiedzi

Poniżej zamieściliśmy najpopularniejsze pytania, a jeśli chcesz czytelniku dopytać o więcej, to zostaw kontakt do siebie w formularzu – wówczas oddzwonimy, napisz e-mail na adres akademia@grupatrop.pl lub zadzwoń do biura: 602 137 463.

Cieszymy się, że Szkoła Coachów spotkała się z Twoim zainteresowaniem. Zapraszamy do kontaktu.

1. Ile kosztuje Szkoła Coachów?

Specjalizacja coachingowa kosztuje 9.500 zł netto (11.685 zł brutto). Szkoła Coachów (Program GATE i specjalizacja coachingowa) kosztuje 18.000 netto (22.140 zł brutto). Decydując się na dwa moduły oszczędzasz 10%.

2. Czy można wziąć udział w samej Szkole Coachów bez programu GATE?

Tak, można. Decyzję o takim postępowaniu podejmuje Opiekun Merytoryczny po indywidualnej konsultacji.

3. Co zawiera cena szkoły?

Cena Szkoły Coachów zawiera:

 • 1 x 60 min. spotkanie mentoringowe
 • 3 x 60 min. superwizji indywidualnych
 • 224 godziny pracy warsztatowej
 • materiały dydaktyczne (w tym nagrania, podcasty)
 • warsztaty stacjonarne i interaktywne zajęcia online
 • udostępnienie sali warsztatowej w ośrodku Grupy TROP (na realizację bezpłatnego coachingu w ramach Treningu Zadaniowego
 • w pełni dostosowane sale do pracy warsztatowej
 • całodzienną przerwę kawową
 • opiekę rezydenta podczas zajęć
 • dyplom ukończenia Szkoły Coachów Grupy TROP
4. Czym jest spotkanie konsultacyjne?

Jest to spotkanie z opiekunem merytorycznym Szkoły Coachów, które ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań kandydata względem szkoły.

5. Jak wygląda rekrutacja do szkoły?

Należy wysłać formularz zgłoszeniowy lub zdzwonić i umówić się na konsultację z opiekunem merytorycznym pod numerem 602 137 463.

Kontakt / zapisy

  Chcę dowiedzieć się więcej - oddzwonimyChcę umówić się na bezpłatną konsultacjęChcę się zapisać

  Zapisy w 3 krokach:

   

  1. Wyślij zgłoszenie

  2. Umów się na bezpłatną konsultację

  3. Podpisz umowę

  Formularza możesz użyć także aby dopytać o szczegóły projektu

  3-4 czerwca 2023

  Ścieżki rozwojowe dostępne w Grupie TROP: