Superwizje grupowe: wzajemne i z superwizorem – zapraszamy! - Grupa Trop

Absolwencie,

zbieraj cegiełki i przybliżaj się do odebrania Certyfikatu Trenera pracującego Metodą TROP.

Przed Tobą odkrywamy pierwsze cegiełki, czyli superwizje grupowe wzajemne i superwizje grupowe z udziałem superwizora. Sukcesywnie będziemy odkrywać kolejne cegiełki. To, od której zaczniesz zależeć będzie wyłącznie od Ciebie i Twojego doświadczenia.

Superwizje grupowe w TROP polegają na 3-5 godzinnych spotkaniach trenerów grupie 3-5 osób, podczas których każda z nich ma czas na omówienie konkretnego dylematu lub sytuacji ze swej praktyki. Pozostali uczestnicy służą mu w adekwatny oraz zakontraktowany sposób swą intuicją, wiedzą, doświadczeniem. Praca nad tak wyłonionymi dylematami stanowić ma wkład do ścieżki rozwoju.

  • Spotkanie trwa tyle godzin, ilu jest uczestników, przy czym każdy z nich ma 50 minut.
  • Osoba pracująca wnosi swój przypadek/dylemat zakorzeniony w praktyce.
  • Uczestnicy kontraktują się na cel pracy czyli uzgadniają, co osoba wnosząca swój przypadek chce wynieść z sesji, na czym chce się skoncentrować i co chce osiągnąć. (Jaki proces uruchomić w sobie).
  • W zależności od celu uczestnicy dzielą się informacjami zwrotnymi, własnymi odczuciami z Tu i Teraz, doświadczeniami, inspiracjami, twórczymi pomysłami

 informacje organizacyjne

Mogą być to spotkania bez superwizora (superwizje wzajemne) lub z superwizorem.

TROP pomaga w organizowaniu spotkań i udostępnia lokal po kosztach (kawa, herbata, ew. dyżur rezydenta, sprzątanie)

Kosz superwizji grupowej z udziałem superwizora: 300 zł netto + vat

Koszt superwizji wzajemnej: 40 zł netto + vat

  

Pamiętaj, że uczestnicząc w superwizji grupowej spełniasz jeden z warunków Certyfikacji Trenerskiej TROP.

 

Więcej o Certyfikacji TROP już wkrótce na naszej stronie. Tymczasem zapraszamy Cię do kontaktu z nami 22 615 52 40 lub biuro@grupatrop.pl

.