Superwizja - Grupa Trop

Czym jest superwizja?

Jest to obowiązkowy element pracy z klientami w procesie rozwojowym. Superwizja w Grupie TROP to doskonała okazja do:

  • Omówienia sytuacji trudnych w pracy z klientami.
  • Przygotowania się do prowadzenia szkoleń i coachingów na bazie wniosków z superwizji.
  • Przyjrzenia się swoim relacjom z klientami i zwiększenia świadomości własnych emocji, potrzeb i nawykowych reakcji w sytuacjach trudnych.
  • Regularnej pracy nad sobą niezbędnej certyfikowanym trenerom i coachom (w PTP, STOP, TROP, ICF i innym).
  • Uczenia się z doświadczeń innych uczestników superwizji (lub doświadczeń superwizora), w zależności od tego na jaki rodzaj superwizji się zdecydujesz (indywidualna/grupowa).

Zapraszamy – superwizja to skuteczny sposób na doskonalenie swojego warsztatu i dbanie o higienę pracy.

biuro@grupatrop.pl

602 137 463

TO CIĘ MOŻE JESZCZE ZAINTERESOWAĆ: