Superwizja - Grupa TROP

Superwizja

świadomość

wiedza

bezpieczeństwo

Superwizja w Grupie TROP to okazja do:

 • Omówienia sytuacji trudnych w pracy z klientami.
 • Przygotowania się do prowadzenia szkoleń i coachingów na bazie wniosków z superwizji.
 • Przyjrzenia się swoim relacjom z klientami i zwiększenia świadomości własnych emocji, potrzeb i nawykowych reakcji w sytuacjach trudnych.
 • Poznawania wła­snych granic i moż­liwo­ści.
 • Regularnej pracy nad sobą niezbędnej certyfikowanym trenerom i coachom (w PTP, STOP, TROP, ICF i innym).

Superwizja to skuteczny sposób na doskonalenie swojego warsztatu
i dbanie o higienę pracy.

Możesz ją zrealizować z nami na dwa sposoby:

  Spotkanie superwizyjne

  Spotkanie z superwizorem wzbogacone o proces uczenia się z doświadczeń innych uczestników spotkania (lub doświadczeń superwizora).

   Najbliższe spotkanie superwizyjne odbędzie się
   25 kwietnia 2022 r. o 18.00. Superwizorem będzie Maciej Baryłka.

   Dla absolwentów Akademii TROP – udzielamy 25% zniżki.

   Superwizja indywidualna

   Indywidualna sesja z superwizorem Grupy TROP pozwalająca na omówienie konkretnych sytuacji z praktyki trenera bądź coacha oraz wyciągnięcie wniosków, które mogą być wykorzystane w dalszej pracy. Sesja indywidualna to również okazja do zatrzymania się i spojrzenia m.in. na styl budowania relacji z klientami, sposoby kontraktowania się czy radzenie sobie z wyzwaniami, które towarzyszą pracy trenerów i coachów.

    W chwili obecnej rozwijać się w ten sposób można pod okiem:

    1. Macieja Baryłki
    2. Przemysława Kluge
    3. Justyny Zacharuk

    TO CIĘ MOŻE JESZCZE ZAINTERESOWAĆ: