Strefa Klienta Grupy TROP - Grupa Trop

Kolejnym działaniem, które pozwoli nam jeszcze sprawniej realizować digitalowe warsztaty jest dedykowana naszym klientom STREFA UCZESTNIKA. Jest to indywidualna przestrzeń, w której można w każdej chwili sprawdzać swoje postępy w rozwoju pod tropowymi skrzydłami. 

Można w niej:
 otrzymywać feedback od trenerów odnośnie ścieżki rozwoju / wykonanych prac,
informować o postępach w wywiązywaniu się z wymogów zaliczeniowych,
sprawdzić swoją frekwencję na zajęciach,
poinformować nas o planowanej obecności na najbliższych zajęciach,
 pobrać materiały z zajęć.

 

DANE DO LOGOWANIA

Sukcesywnie uruchamiamy Strefę dla kolejnych grup, które rozpoczynają zajęcia. 

Uczestnicy, którzy mają mieć dostęp do STREFY KLIENTA otrzymają maila z adresu e-mail: crm@grupatrop.pl wraz z danymi do logowania. Należy je wpisać na stronie https://strefaklienta.grupatrop.pl/

 

 

Co zawiera STREFA KLIENTA GRUPY TROP?

informacje dla uczestników

 

Strefa klienta zawiera dwa podstawowe elementy:
1) lista obecności,
2) projekty.

Co się w nich znajduje zostało opisane na kolejnych zakładkach.

W tej zakładce zobaczysz wszystkie zjazdy, które są zaplanowane w ramach projektu, w którym uczestniczysz. 

W zjazdach, które już się odbyły zobaczysz swoją frekwencję. Ma ona formę: ilość godzin, w których uczestniczyłeś / ilość godzin warsztatu. Frekwencję dla całego projektu zobaczysz na liście wszystkich Twoich projektów w zakładce: Projekty. 

W zjazdach, które dopiero się odbędą możesz zaznaczyć, czy planujesz być obecny (kliknij w wybrany zjazd i rozwijanej listy wybierz odpowiednią opcję). Rekomendujemy to działanie, gdyż ta informacja jest dla nas ważna z perspektywy organizacji i merytoryki procesu rozwoju Twojej grupy. 

W zakładce tej zobaczysz wszystkie projekty,  których brałeś / bierzesz udział. 

Po wyborze konkretnego wyświetli Ci się:

  • lista zadań do zrealizowania np. mentoring
  • lista materiałów wg zjazdów. Możliwe jest, że część materiałów będziesz mógł zobaczyć przed zajęciami, a inne pojawią się dopiero po zajęciach. 

W przypadku kłopotów z dostępem do Strefy Klienta lub nieprawidłowymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa w projekcie prosimy o kontakt z Darią Walczak (tel: 602 137 463, daria.walczak@grupatrop.pl). Cenne dla nas będą informacje, które pozwolą udoskonalić to narzędzie.