Samoocena

Samoocena to przekonanie o własnej możności lub niemożności osiągnięcia określonych celów ze względu na kompetencje, cechy osobowościowe i fizyczne. Dotyczy na ogół określonych umiejętności czy kompetencji, a także posiadanej wiedzy. Adekwatna samoocena pomaga się rozwijać i wybierać rodzaje działalności na miarę swoich talentów i potrzeb. Dzięki adekwatnej samoocenie i wysokiemu poczuciu własnej wartości możemy przyjmować czyjeś oceny jako informacje o konkretnych cechach, zachowaniach, poziomie wykonanej pracy, a nie o nas samych.

Sztuka oceniania swoich umiejętności czy kompetencji pozwala na stawianie sobie adekwatnych celów rozwojowych, budowanie relacji osobistych, ale też podejmowanie pracy adekwatnej do konkretnego etapu rozwoju.

Call Now Button