ROZWÓJ KULTURY
ORGANIZACJI

Rozwój kultury organizacji

Potrzebujemy, aby nasi ludzie byli bardziej elastyczni, otwarci, zaangażowani, odważniejsi, bardziej skoncentrowani na kliencie, życzliwsi dla siebie nawzajem, bardziej zidentyfikowani z celami całej organizacji… To wszystko są potrzeby związane z rozwojem kultury organizacji.

KULTURA ORGANIZACJI? CO TO JEST?

Czy jest to to jedynie abstrakcyjne hasło, czy też coś konkretnego? Wg TROP kultura organizacji to czynnik, który jest trudny do określenia z wewnątrz organizacji, ale jednocześnie bardzo konkretny i znaczący. To sposób, w jaki powiązani są ludzie ze strukturami, procesami i zasobami, a przede wszystkim ze sobą nawzajem. Można powiedzieć, że jest to zbiorowy odpowiednik charakteru u człowieka. I tak jak charakter ostatecznie decyduje, czy ktoś się sprawdzi na swoim stanowisku, czy nie, tak kultura bardziej lub mniej adekwatna do sytuacji gospodarczo społecznej jest bardzo ważnym czynnikiem sukcesu organizacji.

Dla wielu przyszłych pracowników kultura to kluczowy element decydujący o wyborze pracodawcy, a więc jest istotną zmienną w obszarze EB.

To właśnie kultura w największym stopniu wpływa na zaangażowanie ludzi, na ich gotowość do brania współodpowiedzialności za decyzje i za zmiany. Decyduje o poziomie integracji i udzieleniu sobie wzajemnego wsparcia, a zatem o zbiorowej odporności na stres. Znacząco wpływa na efektywność, sprawność podejmowania decyzji, szybkości wprowadzania zmian i uczenie się.

JAK PRACUJEMY Z KULTURĄ?

Praca z kul­turą wymaga bar­dziej wyrafinowanych działań niż proste szkolenia, wykracza poza informowanie i propagowanie. Chodzi bowiem o prze­prowadzenie ludzi przez proces zmiany głęboko zakorzenionych, często nie­świadomych nawyków dotyczących współ­pracy z innymi. Praca z kul­turą, to praca z nawykami.

W centrum naszego podejścia jest budowanie współpracy opartej na empatii. Chodzi o to, aby oddziaływania zmierzające do weryfikacji nawyków przenosiły się na faktyczne, codzienne interakcje w sposób oparty na wzajemnym zrozumieniu swoich potrzeb i ograniczeń. Współpraca oparta na empatii jest jak pas transmisyjny zmiany w pracy nad kulturą.

Kierujemy się też podejściem systemowym oraz humanistycznym, stawiając na dialog i odpowiedzialność.

Nasze programy pomagają w budowaniu kultur cechujących się:

  • partnerstwem i współodpowiedzialnością,
  • wymianą wiedzy i szybkim uczeniem się,
  • elastycznością,
  • dobrym klimatem interpersonalnym, inkluzywnością,
  • rozwijaniem ludzi
  • świadomością wartości i spójnością pod tym względem

Specjalizujemy się we wdrażaniu wartości oraz pomocy w budowaniu organizacji uczących się.

PRZEBIEG PROGRAMU

Zwykle programy rozwoju kultury organizacyjnej rozpoczynają się autorską formą badania mocnych stron i potencjałów organizacji Power Survey. Zawierają, w zależności od sytuacji w firmie, szkolenia oparte o proces grupowy, sesje NDD, coachingi indywidualne i grupowe, krótkie formy zdalne oraz webinary. Bardzo pomocne są narzędzia oparte o filmy fabularyzowane.

Jeśli zainteresował Cię nasz program, napisz do nas!


    Call Now Button