lider w organizacji

lider w organizacji

SAMOODNAWIALNA ENERGIA LIDERA – LIDER OdNOWA

SAMOODNAWIALNA ENERGIA LIDERA – LIDER OdNOWA

Od 30 lat pracujemy rozwojowo z liderami. Rok 2023 był na tej drodze szczególny. To rok naszego „AHA”, czyli odkrycia ważnej, zależności: liderzy potrzebują nie tylko nowych kompetencji, potrzebują przede wszystkim budowania motywacji rozwojowej. Do tego potrzebna jest zdolność odnawiania swoich źródeł energii. Nie oszczędzania jej, lecz odnawiania.

Jak doprowadzać do samoodnowy, jak w praktyce nauczyć się działać trochę jak perpetuum mobile, czyli jak możemy „ładować się” tym, co robimy?

W działaniach edukacyjnych i rozwojowych proponujemy podejście, które nazwaliśmy Lider OdNowa!

Obecnie za nadrzędną potrzebę uznajemy wzmocnienie liderów poprzez lepsze psychologiczne przygotowanie ich do pracy z własną energią życiową i z energią ludzi. Naszym zdaniem skuteczne zajęcie się problemem nowoczesnego zarządzania energią wymaga zupełnie nowego wzorca, opartego na samoodnawianiu, a nie jedynie dystrybucji tego kluczowego zasobu.

Podejście Lider OdNowa jest bazą dla programów rozwojowych adresowanych do liderów. Za każdym razem i dla każdego klienta budujemy dedykowany, adekwatny program, ale założenia stojące u podstaw tych programów są zawsze wypadkową naszego AHA oraz naszych dotychczasowych doświadczeń zawartych w Metodzie TROP.

Programy Grupy TROP dla organizacji adresowane do liderów:

YOU CAN! – JAK DBAĆ O SPRAWCZOŚĆ, OTWARTOŚĆ I POSTAWĘ KREATYWNĄ W SWOIM OTOCZENIU?

 • Moderacja pracy zespołu.
 • Rozmowy wspierające rozwój.
 • Budowanie naturalnego autorytetu.
 • Rozwiazywanie konfliktów i kryzysów.
 • Kreatywność zespołowa – metody.

U! LIDER – JAK BUDOWAĆ ZESPÓŁ OPARTY NA WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI?

 • Umowa jako podstawa współpracy.
 • Interwencje lidera i praca z konfliktami.
 • Uczenie się oparte na doświadczaniu, wyciągania wniosków z sukcesów i porażek. Grupowe podejmowanie decyzji.

9XLIDER. KONSTELACJE NAWYKÓW I POTENCJAŁÓW

 • Jak poznać swoje możliwości i ograniczenia?
 • Co służy rozwojowi konkretnej osoby w roli lidera?
 • Profilowanie oparte na mocnych stronach, nawykach oraz wartościach. Samopoznanie i samoakceptacja.
 • Rozwijanie empatii, intuicji psychologicznej i kompetencji komunikacyjnych. Praca z różnorodnością.
 • Identyfikacja profili i dróg rozwoju dla współpracowników.

Lider OdNowa. Gdzie są odnawialne źródła energii lidera?

 • Energetyczna autodiagnoza – gdzie są źródła mojej osobistej energii? Co powoduje jej utratę? Co mnie ładuje? Praca z nawykami.
 • Budowanie umiejętności ładowania się pracą, gromadzenia nadmiarowych zapasów i dzielenia się nimi z innymi poprzez…
 • …pracę w 4 obszarach: samoakceptacja, współpraca, adekwatność, naturalność.
 • Współpraca jako źródło siły i motywacji – jak lider uruchamia pracę z energią w zespole.

Inne obszary pracy z liderami:

 • Ja jako człowiek i jako lider. Kultura pracy na mocnych stronach.
 • Lider buduje odpowiedzialność i wspólnotę celów.
 • Komunikacja drogą do współpracy. Informacja zwrotna: udzielanie, przyjmowanie, aktywne poszukiwanie.
 • Edukacyjna rola szefa – jak budować sytuację edukacyjną. Kształtowanie nawyków.
 • Różnorodność w zespole – jak lider może na niej budować.
 • Lider pracuje z konfliktem.
 • Lider jako naturalny autorytet.
 • Lider wprowadza i pomaga przejść przez zmiany.
 • Jak budować zespół i rozumieć co się obecnie w nim dzieje
 • Zasady efektywnego delegowania – komunikacja w procesie delegowania zadań.

Większość naszych programów budowana jest na bazie Metody TROP w związku z konkretnymi potrzebami danej organizacji. Uwzględnia ich specyfikę. Wszystkie programy są komplementarne z podejściem Lider odNowa. Każdy program może być poprzedzony badaniem Power Survey.

JEŚLI CHCESZ ROZWIJAĆ SWOJĄ ORGANIZACJĘ RAZEM Z GRUPĄ TROP, NAPISZ DO NAS.

  Chcę dowiedzieć się więcej - oddzwonimyChcę umówić się na bezpłatną konsultacjęChcę się zapisać

  Call Now Button