Współpraca oparta na empatii w firmie | Grupa Trop

Współpraca oparta na empatii w firmie

Do dobrej współpracy potrzebujemy empatii. Empatia to dany nam z natury cud neurologiczny umożliwiający  nasze przystosowanie się do wspólnoty, mistrzostwo adekwatności, dający możliwość odczytywania potrzeb innych ludzi. Dzięki mechanizmowi empatii zaczynamy rozumieć uczucia oraz nastawienia innych, wiedzieć zróżnicowanie a jednocześnie wspólnotę w różnorodności. Dość różni, by móc się uzupełniać, ale wystraczająco podobni, by się zrozumieć.

Empatia jest podstawą do nauki umiejętności społecznych. To zdolność do współodczuwania, dzięki której w ogóle jesteśmy
w stanie pojąć czego inna osoba chce, do czego dąży, o czym mówi.

Zatem empatia  ma ona również wymiar poznawczy zwany zdolnością do decentracji. Polega na umiejętności wejścia w czyjś tok rozumowania, w system interpretacji świata, w jego system przekonań. Dlatego empatia warunkuje dobrą komunikację, umiejętność dyskutowania. Jest podstawą rozwoju inteligencji i zdolności do odczuwania więzi.

Podstawa empatycznych reakcji są tzw. neurony lustrzane. Wszyscy, poza psychopatami oraz osobami chorymi na autyzm jesteśmy empatyczni. Nie zawsze jed­nak umiemy uczynić z tego daru dobry użytek. Czynnikiem decydującym jest tu osobisty kontakt z emocjami. Jeśli nie wiem, co czuję, nie wiem też, co ty możesz czuć, ponieważ nie współodczuwam.  Ważne jest też świadome rozwijanie różnicowania siebie od innych.  Zatem empatia to droga do bycia efektywnym i pozostania sobą. Wiemy, że można ją rozwijać i znamy metody umożliwiające to.

Współpraca oparta na empatii polega na rozwijaniu dojrzałości empatycznej. Jest to zdolność do współodczuwania, rozumienia motywów i sposobu działania innych osób w otoczeniu, przy jednoczesnej świadomości własnego podejścia, przy dbaniu o prawo do realizacji własnych potrzeb a także dbania o własne uczucia.

Takie podejście oszczędza wielu konfliktów, sprzyja kreatywności, pomaga w budowaniu zaufania i usprawnia uczenie się od siebie nawzajem. Słowem – jest bazą dla budowania nowoczesnej organizacji.