Wdrażanie wartości | Grupa Trop

Wdrażanie wartości w firmie

Nasza metodologia opiera się na założeniu, że wdrożenie wartości to doprowadzenie do tego, aby przenikały one różne sfery życia organizacji w naturalny sposób. Ks. Tischner zauważył, że „Wartość to jest to, co ma wartość”.

W organizacji biznesowej chodzi o rzeczywiste wsparcie pracowników w momencie działania, a szczególnie  w chwili podejmowania przez nich decyzji,  co powinno przekładać się na efektywność i jakość pracy.

Wartości firmowe działają wtedy, gdy kierunkują rozwój osób, zespołów i całej organizacji. Okresowi intensywnego wzrostu towarzyszy często  zagubienie, niepokój charakterystyczny dla zmian. Wartości mają być w takich momentach drogowskazem, a nie dekoracją. Wówczas ich wdrażanie jest procesem integrującym wszystkich. Pracownicy zaczynają przeżywać wartości jako użyteczną siłę, sprzymierzeńca.

Wartości są tylko pustymi słowami, jeśli poprzestaniemy na ich zakomunikowaniu. Żyją, gdy krystalizują się w codziennym działaniu. W programach wdrażania wartości chodzi o to, aby tworzyły one kulturę organizacji, a szczególnie normy regulujące codzienność. Wówczas widać ich wpływ na te aktywności, które  wypełniają codzienność. Przede wszystkim jednak wartości wiążą ludzi. Widać je w zachowaniach społecznych, w rytuałach np. w sposobie prowadzenie spotkań, załatwiania trudnych spraw oraz stylu komunikacji.

Wartości stanowią realną wskazówkę w procesie strategicznego zarządzania różnymi obszarami firmy. Pomagają decydować o tym, jak budować strategie biznesową, kogo i jak rekrutować, jak rozwijać personel, co eksponować marketingowo, a także jak prowadzić wszelkie projekty zmiany mające wesprzeć rozwój firmy.

Wdrażanie wartości nie powinno być sztuką dla sztuki, lecz sztuką użytkową. Proces wdrażania powinien, zgodnie z Metodą TROP spełniać trzy warunki:

Integracja wielu działań i projektów w firmie  wokół  kwestii zgodności ich założeń i sposobu wdrażania z przyjętymi wartościami;

Praca odbywająca  się na trzech poziomach: adresowana do  indywidualnych osób, zespołów i całej organizacji;

Zgodność procesu wdrażania i stylu działania zespołu wdrażającego z przyjętymi wartościami.