Szkolenie osób odpowiedzialnych za rozwój ludzi | Grupa Trop

Szkolenie osób odpowiedzialnych za rozwój ludzi

.

Mamy ogromne doświadczenie w zakresie  szkolenia trenerów, mentorów, wewnętrznych. Jesteśmy gotowi wspierać szkoleniowców na każdym poziomie zawansowania, prowadzić superwizje, uczyć pracy w oparciu o proces grupowy, pracy z konfliktami i kryzysami w grupie, doprowadzać do odświeżenia oferty zarówno szkoleniowców wewnętrznych w firmach, jak też w firmach szkoleniowych. Rozumiemy nowoczesną role HR i pomagamy przejść temu działowi transformację od usługodawcy wewnętrznego do partnera strategicznego biznesu. 

Pomagamy szkolić nowo powstałe zespoły trener­skie, prowadzimy super­wizję oraz szkolenie już działających, nawet doświad­czonych, zespołów szkoleniowych, roz­wijamy kom­peten­cje coachów i men­torów. Pra­cu­jemy z działami HR oraz HR biz­nes part­nerami przy budowaniu strategii uczenia się w orga­ni­za­cji.

Wzmacniamy kompetencje HRBP w zakresie:

.

   pracy ze zmianą,

  usprawniania komunikacji

  rozwiązywania konfliktów,

  pracy z talentami,

  budowania kultur organizacyjnych,

  budowania gruntu do dzielenie się wiedzą

.

  rozwijania kapitału społecznego w firmie

  doradztwa i coachingu wewnętrznego

  pomocy w budowaniu zespołów

  rozwijania liderów

  zapobieganiu patologiom typu mobbing czy dyskryminacja

Pomagamy w tworzeniu strategii HR w odniesieniu do strategii firmy. Dzięki nam wzrasta poczucie sensu, efektywności, dumy z pracy w HR.