Rozwój firm rodzinnych | Grupa Trop

Idea:

Zachęcamy do różnych form pracy nad sobą, swoimi rodzinami i firmami. Jesteśmy przekonani, że sam „przyrost” wiedzy w firmie nie wystarcza – konieczny jest rozwój kompetencji osobistych zwiększających satysfakcję z życia rodzinnego i skuteczność firmy.

Misją Grupy TROP jest dostarczanie firmom rodzinnym adekwatnych programów rozwoju. Zapisz się do bezpłatnego programu Psychologiczna Akademia Firm Rodzinnych, w ramach którego przesyłamy, co dwa tygodnie, felietony, cytaty z ciekawych książek, studia przypadków z prowadzonych przez nas coachingów czy programów wsparcia firm rodzinnych. Zapraszamy do dzielenia się własnymi przemyśleniami, zadawania pytań. Będziemy także organizowali bezpłatne warsztaty w ramach lokalnych kół i oddziałów IFR.

Program realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Oferta:

Programy zamknięte prowadzone są wewnętrznie dla konkretnych organizacji. Trwają od 2 godzin…do 2 lat.

Adresowane są do wszystkich pracowników firmy, z naciskiem na udział menedżerów oraz tzw. ambasadorów zmiany (osób zaangażowanych w świadomie prowadzony proces zmiany w firmie).

Korzyści:

  • Programy są współtworzone razem z naszymi klientami
    – liderami firmy oraz ich pracownikami.
  • Projekty rozwojowe bazują na Metodzie TROP, oznacza to, że ludzie uczą się przez działanie i doświadczenie. Uczestnicy jednocześnie rozwijają się i realnie zmieniają firmę. Korzystają na tym zarówno praktycznie nastawieni pracownicy jak ich firmy.
  • Pomagają firmom przejść do nowego etapu rozwoju.
  • Budzą poczucie sensu, odpowiedzialności, wpływu i zaangażowania.
  • Służą inicjowaniu pożądanych zmian w firmie: poprawie jakościproduktów, relacji, komunikacji, poziomu zdrowia i  satysfakcji z pracy.
  • Przygotowują wewnętrzną kadrę liderów zmiany.
Nasze doświadczenie we wspieraniu firm rodzinnych

Zajmujemy się psychologicznym aspektem funkcjonowania firmy. Wspieramy wprowadzanie koniecznych zmian w organizacji, zachowując jej rodzinną kulturę.

Grupa TROP od 7 lat zajmuje się firmami rodzinnymi, budując metodologię wsparcia dla nich. Planujemy dalsze rozwijanie tego bez wątpienia fascynującego oraz ważnego społecznie kierunku. Koncentrujemy się na  tworzeniu know-how odpowiadającego na specyficzne potrzeby firm rodzinnych. Dlatego zbieramy praktyczne doświadczenia, a na ich bazie tworzymy naszą metodykę.

Jesteśmy członkami założycielami Inicjatywy Firm Rodzinnych, działamy tam od wielu lat. Kierowaliśmy merytorycznie pierwszym dużym polskim programem rozwoju firm rodzinnych prowadzonym przez IFR wspólne z PARP. Kiedy zaczynaliśmy – nikt z praktyków w Polsce nie traktował tego tematu jako priorytetu.

Oczywiście nie bez znaczenia dla naszej decyzji zajęcia się tym obszarem jest fakt, że TROP jest typową firmą rodzinną. Znamy zarówno blaski, jak i cienie tego typu przedsiębiorczości.

Rozumiemy trudności w przekraczaniu schematu relacyjno-decyzyjnego w małżeństwie prowadzącym wspólne przedsiębiorstwo.

Rozumiemy problemy związane z pracą z własnymi dziećmi, gdy trudno jest zarządzać, a nie wychowywać. Znamy kłopoty towarzyszące sukcesji. Mamy dowody i liczne przykłady, że te trudności da się przekroczyć. Wiemy też, że o takiej więzi i lojalności inne firmy mogą tylko marzyć.