Praca z sensem | Grupa Trop

Praca z sensem

Zdaniem wybitnego lekarza i psychoterapeuty, V. Frankla poczucie sensu jest kluczową potrzebą psychologiczną człowieka oraz warunkiem jego rzeczywistego zaangażowania. Jest tym, co decyduje o przekonaniu, że warto nam żyć i działać. W bardzo podobnych kategoriach opisywał ten stan Mihaly Csikszentmihalyi, psycholog specjalizujący się w badaniu warunków sprzyjających szczęściu, spełnieniu i kreatywności. Nazywał go FLOW.

W ramach naszej metodologii wielokrotnie szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: nad czym pracować, aby zwiększać poczucie sensu? Jest wiele kierunków, i w naszych programach staramy się je realizować. Zwykle zaczynamy od jednego z nich, a one wtajemniczy sposób wzajemnie wzmacniają się.

Kontrola poznawcza

Potrzebujemy choć trochę wiedzieć,  co się stanie i w miarę  kontrolować sytuację nawet wtedy, gdy jest trudna.

Wsparcie

Możemy dostać wsparcie, gdy pojawia się  problem.

Wpływ

Mamy wpływ na klimat pracy i na dobre, życzliwe relacje.

Szansa na szansę

Stajemy wobec wyzwań, które wymagają wysiłku lecz dają szansę na sukces.

Świadomość celu i  jego akceptacja

Kreatywne działanie w  skupieniu, przy zaangażowaniu całego siebie możliwe jest wtedy, gdy mamy świadomość głębszego celu naszej aktywności oraz gdy go akceptujemy.

Zaufanie

Dużo łatwiej nam odczuć sens, gdy pracujemy we wspólnocie zadaniowej, która ufa nam a my jej. Potrzebie walki i rywalizacji towarzyszy potrzeba współpracy.

Kontakt z efektami

Fromm zauważył , że kluczowe jest poradzenie sobie z alienacją od wyników naszej pracy. Musimy zatem mieć kontakt zrezultatami naszych wysiłków. Powinniśmy móc doprowadzać ją do końca.

Świadomość rozwoju

Mamy poczucie sensu, gdy czujemy, że się dużo uczymy i jest to doświadczenie przydatne życiowo.

Oderwanie się od Ja

Poczucie sensu związane jest z wyjściem poza Ja: ku innym ludziom oraz w kierunku sfery duchowej, wartości. To nasza siła i sposób rozumienia dobra wspólnego.

Potrzeba bycia pożytecznym

W poszukiwaniu indywidualnego sensu zwracamy się do innych ludzi. Chcemy przekroczyć odosobnienie, chcemy być dobrymi, realizować się na rzecz wspólnie wyznawanych wartości, tworzyć.

Tworzenie, nie niszczenie

To reguła ewolucyjna: zwycięża ten, kto koncentruje się na kwestii co i z kim ma zrobić, a nie jak zadziałać przeciwko komuś.

Poczucie sprawiedliwości

Zdolność do pracy z zaangażowaniem związana jest też z poczuciem równowagi pomiędzy tym, co dajemy, a tym, co dostajemy. Kluczowy jest zatem kontrakt psychologiczny pomiędzy pracodawcą a pracownikiem

Rozwijanie kultury organizacyjnej nastawionej na wykorzystanie tych ogromnych rezerw energetycznych i emocjonalnych związanych z poczuciem sensu wiąże się zatem z dbałością o kapitał społeczny.