Ostatnie wolne miejsca na specjalizację rozpoczynającą się w maju - Grupa Trop

 9 maja ruszamy z 2 specjalizacjami – trenerską  i coachingową, a
  16 maja rusza szkoła Psychologiczna Akademia Liderów

Majowe warsztaty zostaną przeprowadzone w formule online, a kolejne, mamy nadzieję, poprowadzimy zgodnie z harmonogramem już w naszym Centrum Empatii, ale… jesteśmy przygotowani na obie ewentualności!  

Uczymy naszych trenerów, coachów i liderów jak pracować stacjonarnie, ale także, jak pracować z zespołami rozproszonymi lub w warunkach jakich doświadczamy obecnie.

Więcej o Specjalizacji Trenerskiej: https://grupatrop.pl/szkola-trenerow/

Więcej o Specjalizacji Coachingowej: https://grupatrop.pl/szkola-coachow/