Joanna Rudzińska-Wojciechowska

Psycholożka, badaczka i wykładowczyni, trenerka

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i posiadam tytuł doktora nauk społecznych w zakresie psychologii. Obecnie pracuję w Akademii Leona Koźmińskiego (Wydział Zarządzania, Katedra Psychologii Ekonomicznej). Życie zawodowe dzielę pomiędzy obowiązki badacza i wykładowcy.
W swojej pracy naukowej zajmuję się przede wszystkim badaniem psychologicznych uwarunkowań zachowań ekonomicznych człowieka (oszczędzania i inwestowania pieniędzy oraz zaciągania zobowiązań finansowych). Ostatnio moje zainteresowania naukowe koncentrują się również wokół konsekwencji doświadczenia niesprawiedliwego traktowania.
Jako wykładowca prowadzę często zajęcia poświęcone tym bardziej „twardym”, liczbowym aspektom psychologii, takie jak metodologia badań czy statystyka. Jestem jednak od początku własnych studiów zafascynowana warsztatową formą prowadzenia zajęć, szczególnie tych poświęconych rozwojowi umiejętności miękkich uczestników i dążę do tego, by tego typu zajęć prowadzić jak najwięcej. Wielką przyjemność czerpię z obserwowania jak dorośli ludzie przekonują się, że również na tym etapie edukacji możliwa jest nauka przez doświadczanie, a nawet zabawę.
Stale doskonalę swój warsztat dydaktyczny, ukończyłam Szkołę Trenerów TROP, która dała mi świeże spojrzenie na kwestię prowadzenia treningów i pozwoliła na realizację zajęć warsztatowych z zakresu komunikacji oraz przywództwa.

Call Now Button