Obszary pracy w organizacjach

Komunikacja

Klienci często potrzebują pomocy w usprawnieniu komunikacji. Tego wymaga przecież każda zmiana. Naszym  zdaniem najskuteczniejsza jest komunikacja empatyczna – oparta na dialogu, akcentująca rolę słuchania. Trening komunikacji empatycznej jest nieodzownym elementem każdego programu rozwojowego Grupy TROP.

Zaangażowanie i współodpowiedzialność

Klienci borykają się z konfliktami. Pomagamy je rozwiązywać rozwijając zdolność do wchodzenia w buty drugiej osoby (decentracja) oraz zobaczenia sytuacji z lotu ptaka (podejście systemowe).

Różnorodność i dialog międzypokoleniowy

Klienci stoją przed wieloma dylematami związanymi z różnorodnością. Szczególnie trudny bywa dialog międzypokoleniowy. To wyzwanie cywilizacyjne, które wymaga skierowania uwagi na mocne strony nas wszystkich. Przygotowujemy liderów do kreatywnego wykorzystywania rozmaitych potencjałów.

Dobrostan pracowników

Klientów martwi kondycja psychiczna pracowników – dbałość o dobrostan pracowników stała się realną potrzebą wielu firm. Wspieramy ich w oparciu o psychologię humanistyczną, budując u uczestników naszych szkoleń poczucie sprawczości, sensu i własnej wartości.

Konflikt

Klienci borykają się z konfliktami. Pomagamy je rozwiązywać rozwijając zdolność do wchodzenia w buty drugiej osoby (decentracja) oraz zobaczenia sytuacji z lotu ptaka (podejście systemowe).

Wartości firmy

Klienci chcieliby, aby wartości firmowe naprawdę żyły jednocząc ludzi. Pomagamy je wdrażać w sposób, który budzi zarówno emocje jak i egzystencjalną refleksję. Dzięki naszym programom wdrażania wartości ludzie czują głębszy sens swojej pracy, bardziej identyfikują się z celami i kierunkiem rozwoju firmy. Najważniejsze jednak jest to, że wzrasta wzajemne zaufanie.

otwartość na zmiany

Klienci wiedzą, że zmiany są konieczne, a jednocześnie mają świadomość, że ludzie są nimi przeciążeni. Pomagamy w budowaniu większej otwartości na zmiany dzięki nastawieniu na uczenie się w działaniu. To sprawia, że praca staje się ciekawsza a stres maleje. Wspieramy rozwój kreatywności i budowanie dobrych praktyk komunikacji w zmianie.

Specjalizujemy się w szkoleniu liderów oraz trenerów, coachów i mentorów

Call Now Button