Przemek Dziewitek - Grupa TROP
Przemek Dziewitek

Coach, trener, moderator, szef Krakowskiej Pracowni TROP

Z wykształcenia pedagog i socjolog, wiele lat poświęcił na pracę z ludźmi i dla ludzi; szkoląc, facylitując, moderując, budując zaangażowanie, wdrażając metody partycypacji. Pracował dla wszystkich sektorów: biznesu, administracji samorządowej i publicznej, organizacji pozarządowych. Kierował pracą Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, pracował jako ekspert zewnętrzny Urzędu Miasta Krakowa, przy przygotowaniu Strategii Miasta Krakowa, założył i wiele lat prowadził Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska.

Obecnie wspiera firmy i instytucje w procesach zmiany kultury organizacyjnej w modelu współpracy opartej na empatii. Pracuje poprzez warsztaty, sesje coachingu indywidualnego i grupowego. Wspiera pracowników, menedżerów, w rozwoju: inteligencji emocjonalnej, empatycznego słuchania, zadawania mądrych pytań, komunikacji opartej na empatii, partycypacyjnych metod zarządzania.

Specjalizuje się w tematyce Autentyczności, korzystając ze swojej kompetencji autentycznej obecności z grupą, klientem indywidualnym, czy po prostu drugim człowiekiem.

Autentyczność rozumie jako funkcjonowanie w uważności i świadomości emocji,
świadomości mechanizmów obronnych, spójności wewnętrznej, integracji działań z
przekonaniami, postawie nonkonformistycznej.

Absolwent: Akademii TROP – specjalizacja coachingowa, Szkoły Trenerów STOP, Szkoły
Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Szkoły Moderatorów Stowarzyszenia
Szkoła Liderów.