Jakość | Grupa Trop

Jakość naszych usług gwarantujemy poprzez:

1. Pracę z doświadczoną kadrą

Dorota Szczepan-Jakubowska

Jac Jakubowski

Justyna Zacharuk

Anna Łaniecka

Maciej Baryłka

Agnieszka Wąsik

2. Pracę autorską Metodą TROP©

Jesteśmy specjalistami w zakresie pracy opartej o tzw. dynamikę grupy, co oznacza, że prowadzący pracuje w dialogu reagując na bieżąco na potrzeby uczestników. Tą metodę wykorzystujemy w coachingu indywidulanym i grupowym, treningu i sesjach nauki w działaniu.
Trener/ coach Metody TROP wierzy w możliwości klientów i ufa ich wyborom. Dzieli z nimi odpowiedzialność za proces edukacyjny. Diagnozuje talenty, uczy doceniać siebie i innych.
Metoda TROP koncentruje się na tym, co wydarza się w trakcie spotkania pomiędzy prowadzącym i uczestnikami oraz w gronie uczestników. Naszym zdaniem uważna obserwacja i słuchanie to kopalnia wiedzy o ludziach i ich relacjach.
Zależy nam na tym, aby ludzie korzystający z naszej oferty uczyli się, doceniając swoją mądrość i doświadczenie, a nie byli nauczani. Autorem koncepcji sytuacji edukacyjnej jest Jac Jakubowski.

3. Certyfikację

Jako jedni z nielicznych na rynku możemy prowadzimy własny systemem certyfikacyjny. Trenerzy, liderzy i coachowie posługujący się Certyfikatami Metody TROP© stanowią uznaną elitę na polskim rynku szkoleniowym. Programy Grupy TROP projektowane są zgodnie z kodeksem etycznym Polskiej Izby Firm SzkoleniowychIzby Coachingu oraz Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dokładamy starań do tego, aby wspierać profesjonalistów w rozwoju, dbać o jakość zarówno usług oferowanych przez Grupę TROP jak i osób, które posiadają nasze certyfikaty.

System certyfikacji Grupy TROP© jest kompatybilny zarówno z certyfikacją Polskiego Towarzystwa PsychologicznegoStowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych jak i akredytacją Izby Coachingu. Jesteśmy dumni z pracy osób, które posługują się naszymi certyfikatami.

System Certyfikacji dla specjalistów pracujących Metodą TROP© ma dwa podstawowe cele:

 • określanie standardu kompetencji, czyli zdolność do realizacji zakładanych celów oraz wywoływania pożądanych skutków dzięki zastosowaniu Metody TROP©;
 • zachęcanie profesjonalistów do stałego rozwoju, czyli aktualizacji swojej wiedzy, pogłębiania  samoświadomości, budowania i realizowania ścieżki rozwoju w oparciu o własne mocne strony.

11 certyfikowanych superwizorów Metody TROP©

1264 godzin indywidualnych superwizji i mentoringów certyfikacyjnych

Indywidualna Ścieżka Rozwoju każdej osoby certyfikującej się Metodą TROP

Rozwój pod okiem doświadczonych mentorów i  superwizorów

Certyfikat Trenera / Coacha Metody TROP© przyznajemy na czterech poziomach:

 • bazowym,
 • I stopnia,
 • II stopnia – Senior Trener / Coach
 • III stopnia – Superwizor Metody TROP©.

Tytuły przyznawane są na podstawie doświadczenia, umiejętności i gotowości do pracy Metody TROP©. Certyfikat jest ważny trzy lata, po czym można go odnowić.

Certyfikat Trenera Metody TROP©

Wybierz poziom certyfikatu:

Certyfikat Bazowy

Certyfikat Bazowy Trenera Warsztatu Grupowego Metody TROP© potwierdza, że trener potrafi przygotować i przeprowadzić krótki warsztat wykorzystując elementy Metody TROP©.

Co zrobić, żeby otrzymać Certyfikat?

 • Ukończ Szkołę Trenerów Grupy TROP.
 • Spotkaj się z mentorem – przynajmniej 2 razy (ilość spotkań ustala się indywidualnie z mentorem w zależności od potrzeb i możliwości).
 • Przeprowadź czterogodzinny warsztat – co najmniej 1.
 • Weź udział w superwizji grupowej.
 • Weź udział w 1 konsultacji indywidualnej lub grupowej związanej z Twoim warsztatem.
 • Przygotuj opis badania potrzeb i ewaluacji warsztatu na spotkanie z mentorem.
 • Przynieś rekomendacje od klientów (uczestników warsztatu lub firmy zamawiającej warsztat).
Certyfikat I Stopnia

Certyfikat I Stopnia Trener Warsztatu Grupowego Metody TROP© potwierdza, że trener potrafi przygotować i przeprowadzić szesnastogodzinny warsztat stosując Metodę TROP©, z uwzględnieniem procesu grupowego.

Co zrobić, żeby otrzymać Certyfikat?

 • Przeprowadź szesnastogodzinny warsztat z superwizją uczestniczącą (superwizor Metody TROP© towarzyszy Ci w roli obserwatora na warsztacie) – co najmniej 1.
 • Przeprowadź co najmniej cztery ośmiogodzinne warsztaty oraz cztery superwizje indywidualnedotyczące tych warsztatów (omówienie z superwizorem przeprowadzonych warsztatów na indywidualnych spotkaniach),
 • Przedstaw 5 rekomendacji od klientów, dla których prowadziłeś warsztaty.
 • Dostarcz 2 opisy badania potrzeb i ewaluacji warsztatów.
 • Uzyskaj rekomendacje od 2 superwizorów (lub superwizora i trenera II stopnia).
Certyfikat II Stopnia

Certyfikat II Stopnia Senior Trener Warsztatu i Treningu Grupowego Metody TROP© — potwierdza, że trener potrafi przeprowadzić cykl szkoleń w ramach projektu inicjującego zmiany w organizacji przy współpracy z innymi specjalistami, z którymi tworzy zespół, potrafi prowadzić szkolenia metodą Action Learning lub/i coachingu grupowego lub/i treningu interpersonalnego.

Co zrobić, żeby otrzymać Certyfikat?

 • Przeprowadź ponad 400 godzin warsztatów Metodą TROP©.
 • Weź udział w tworzeniu przynajmniej jednego projektu uruchamiający proces społeczny lub rozwojowy w organizacji.
 • Weź udział w superwizji uczestniczącej lub indywidualnej poświęconej wyżej wymienionemu projektowi – 7 godzin.
 • Weź udział w superwizji grupowej (w tym jedno może odbyć się z udziałem klienta/klientów) poświęconych wyżej wymienionemu projektowi – co najmniej 2 spotkania.
 • Przedstaw rekomendacje od klientów, dla których prowadziłeś projekt.
 • Dostarcz 2 opisy badania potrzeb i ewaluacji warsztatów.
 • Uzyskaj rekomendacje od 2 superwizorów.
Certyfikat III Stopnia

Certyfikat III Stopnia Superwizor Warsztatu i Treningu Grupowego Metodą TROP© potwierdza, że osoba legitymująca się nim potrafi uczyć wszystkich technik Metody TROP©, prowadzić superwizje dla innych trenerów, uczyć prowadzenia dłuższych, grupowych form szkoleniowych w oparciu o proces grupowy oraz przygotowywać trenerów do pracy w projektach zmiany organizacyjnej.

Stopień Superwizora Metody TROP© jest nadawany indywidualnie przez Radę Centrum Certyfikacji

Jak można odnowić certyfikat?

Wystarczy, że:

 • udokumentujesz swoją aktywność zawodową,
 • opiszesz swój rozwój trenerski,
 • przygotujesz pod okiem mentora – Indywidualną Ścieżkę Rozwoju na kolejne 3 lata.

O przyznaniu lub przedłużeniu certyfikatu decyduje mentor do spraw certyfikacji w porozumieniu z Radą Certyfikacji.

Certyfikat Coacha Metody TROP ©

Wybierz poziom certyfikatu

Certyfikat Bazowy

Certyfikat Bazowy – Coacha Metody TROP© potwierdza, że coach zrealizował superwizowaną praktykę coachingową Metodą TROP©.

Co zrobić, żeby otrzymać Certyfikat?

 • Przeprowadź 3 klientów przez cały cykl coachingowy (6-8 spotkań).
 • Weź udział w 3 godzinach superwizji indywidualnej dotyczącej coachingów z klientem. Przy-najmniej 1 sesja powinna być poprowadzona na podstawie analizy nagrania audio/video lub bardzo dokładnego opisu sesji coachinowej.
 • Weź udział w 1 superwizji grupowej (prowadzenie sesji coachingowej w obecności grupy obserwatorów – tzw. „akwarium”).
 • Przedstaw rekomendacje od 3 klientów, których przeprowadziłeś przez cały proces coachignowy.
 • Przedstaw rekomendacje od 1 superwizora.
Certyfikat I Stopnia

Certyfikat I Stopnia – Coach Metody TROP© potwierdza, że coach potrafi adekwatnie i efektywnie przeprowadzić pełen cykl coachingowy Metodą TROP©.

Co zrobić, żeby otrzymać Certyfikat?

 • Przeprowadź 5 klientów przez cały cykl coachingowy (6-8 spotkań). Przynajmniej 1 klient powinien płacić za swój cykl coachingowy.
 • Weź udział w 5 godzinach superwizji indywidualnej dotyczącej coachingów z klientem. Przynajmniej 1 sesja powinna być poprowadzona na podstawie analizy nagrania audio/video lub bardzo dokładnego opisu sesji coachinowej.
 • Weź udział w 1 superwizji grupowej (prowadzenie sesji coachingowej w obecności grupy obserwatorów – tzw. „akwarium”).
 • Przedstaw rekomendacje od 5 klientów, których przeprowadziłeś przez cały proces coachignowy.
 • Przedstaw rekomendacje od 1 superwizora.
Certyfikat II Stopnia

Certyfikat II Stopnia – Senior Coach Metody TROP© potwierdza, że coach potrafi przeprowadzić program wsparcia coachingowego Metodą TROP© w ramach projektu inicjującego zmiany, przy współpracy z innymi specjalistami, z którymi tworzy zespół.

Co zrobić, żeby otrzymać Certyfikat?

 • Przeprowadź 200 godzin sesji coachingowych, dla co najmniej 15 klientów przy czym minimum 150 godzin powinny stanowić sesje płatne.
 • Weź udział w 10 godzinach superwizji indywidualnej. Przynajmniej 1 sesja powinna być poprowadzona na podstawie analizy nagrania audio/video lub bardzo dokładnego opisu sesji coachinowej.
 • Weź udział w 2 superwizjach grupowych (prowadzenie sesji coachingowej w obecności grupy obserwatorów – tzw. „akwarium”).
 • Przedstaw rekomendacje od 15 klientów, których przeprowadziłeś przez cały proces coachignowy.
 • Przedstaw rekomendacje od 2 superwizorów.
Certyfikat III Stopnia

Certyfikat III Stopnia – Superwizor Coachingu Metodą TROP© potwierdza, że osoba legitymująca się nim potrafi uczyć wszystkich technik Metody TROP, prowadzić superwizje dla innych coachów, uczyć prowadzenia bardziej złożonych form wsparcia coachingowego oraz przygotowywać coachów do pracy w projektach zmiany organizacyjnej.

Stopień Superwizora Metody TROP© jest nadawany indywidualnie przez Radę Centrum Certyfikacji.

Jak można odnowić certyfikat?

Wystarczy, że:

 • udokumentujesz swoją aktywność zawodową,
 • opiszesz swój rozwój w pracy coachingowej,
 • przygotujesz pod okiem mentora – Indywidualną Ścieżkę Rozwoju na kolejne 3 lata.

O przyznaniu lub przedłużeniu certyfikatu decyduje mentor do spraw certyfikacji w porozumieniu z Radą Certyfikacji.

Kontakt

Wybierz:

10 + 15 =

Kontaktując się z nami, przekazujesz swoje dane osobowe, które będą wykorzystywane w celu obsługi Twojego zapytania. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności.