Ewa Sarka - Grupa TROP
Ewa Sarka

Trener biznesu, psycholog, towarzysz zmian zawodowych, trener wspierający

LinkedIn: www.linkedin.com/in/ewasarka

Od ponad 7 lat jestem związana z branżą HR i szeroko rozumianą psychologią pracy. Przeprowadziłam ponad 700 godzin job coachingu dla osób długotrwale bezrobotnych oraz absolwentów szkół. Te doświadczenia poszerzyły moje spojrzenie na takie zagadnienia jak: wyuczona bezradność, praca na mocnych stronach, poczucie  sensu oraz sprawstwa w miejscu pracy. Ponadto mam 11-letnie doświadczenie w wystąpieniach publicznych, z czego około 4-letnie w prowadzeniu szkoleń. Interesuje mnie tworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu nowych umiejętności.

Ciągły głód wiedzy sprawia, że z odbytych kursów i podyplomówek któregoś dnia zrobię doktorat ? Moja ścieżka edukacyjna obejmuje m.in.: studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Szkołę Trenerów TROP, trening uważności, szkolenie z myślenia wizualnego, warsztat  pracy z kartami metafor Norman Benett, akredytację do analizowania raportów Harrison Assessments.

Uwielbiam podróże, poznawanie innych kultur, nowych smaków i rytmów. Świat zmysłów pozwala mi czerpać wiele radości z życia.