Mocne strony

Mocne strony to wewnętrzne zasoby człowieka, ujawniające się w „działaniu”, czyli wtedy, gdy realnie sprzyjają podnoszeniu naszego dobrostanu, a także skuteczności. W czym? W realizowaniu osobistych wartości, w budowaniu dobrych relacji, w uzyskaniu poczucia spełnienia oraz wewnętrznej spójności. W budowaniu kariery, podejmowaniu ciekawych zadań, odnoszeniu sukcesów. Są one zasobem w odniesieniu do konkretnego kontekstu społecznego i określonego momentu życia. Pracę na mocnych stronach można trenować, np. uświadamiając sobie przy okazji nawet błahych działań, dzięki czemu udaje nam się zrobić to, co wydawało się trudne. A dzięki czemu radzimy sobie z niepowodzeniem? Już sama zdolność uświadamiania sobie swoich możliwości, sama wiedza o tym, jak się uczyć, jak wykorzystać swoje potencjały, jest swoistym talentem.

Pracę na mocnych stronach utrudnia stereotypowe przekonanie o konieczności zajmowania się wyłącznie rozwiązywaniem problemów i przekraczaniem barier.

Call Now Button