Metoda TROP

Bazujemy na Metodzie TROP, naszym autorskim podejściu mającym już 30 lat. To podejście opiera się na czterech filarach, opracowanych przez nas i dogłębnie sprawdzonych w praktyce. Są nimi:

  1. Metodyka budowania sytuacji edukacyjnej pokazująca, jak efektywnie uczyć się w oparciu o działanie i doświadczanie
  2. Koncepcja współpracy opartej na empatii
  3. Koncepcja odnawialnych źródeł energii jednostki w oparciu o motywację rozwojową
  4. Koncepcja kompetencji kluczowych, niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w świecie turbulentnym.

Nasze narzędzia pracy

Filmy FABULARNE I EDUKACYJNE

Filmy w różnych konwencjach od mini filmu fabularnego przez film edukacyjny zawierający rozmaite formy oddziaływania do spójnej formy, która łączy te podejścia. Sondy, modele, animacje, wątki do autoreflekcji

Power survey

Badanie mocnych stron i potencjałów – Power Survey odpowiada na potrzebę zrozumienia, na czym możemy się oprzeć, jeśli chcemy wprowadzać w organizacji zmiany organizacyjne i kulturowe.

coaching indywidualny i grupowy

To jest forma polegająca na spotkaniach indywidualnych lub grupowych, w których coach pomaga w rozwoju, w podejmowaniu decyzji, planowaniu, rozwiązywaniu konfliktów i innych sytuacji problemowych na poziomie indywidualnym lub grupowym.

PRACA WARSZTATOWA oparta o proces grupowy

Łączymy podejście ustrukturalizowane i nastawione na realizację konkretnego celu z podejściem procesowym, opartym o interakcję pomiędzy uczestnikami. W takim podejściu kluczowy jest dialog w grupie: pogłębiony, uważny, uwzględniający różnorodność opinii i nawyków oraz doświadczeń, a przede wszystkim konkluzywny.

sesje NDD

Sesja nauki w działaniu i przez doświadczanie. Autorska, tropowa odmiana sesji Action Learning. Prowadzenie spotkań, w trakcie których lider wraz z trenerem pracuje nad realnym problem firmowymi, a jednocześnie  nad komunikacją i relacjami w zespole, pokazując, jak można się uczyć w oparciu o doświadczenie, zarówno sukcesy, jak i porażki.

mentoring

Uczestnik korzystając z tej formy uzyskuje pomoc w kreowaniu swojego rozwoju, podmiotowym rozwiązywaniu swoich dylematów. Mentor stara się zrozumieć potrzeby mentee, podzielić się swoim inspirującym doświadczeniem, ułatwić podjęcie samodzielnej decyzji, sięga do własnych doświadczeń, przemyśleń i wiedzy, ale nie podaje ich jako prawd ostatecznych

Call Now Button