Lider zaczyna od siebie

Kompetencje wyniesione z TROP-u to nie tylko wachlarz narzędzi, ale filozofia stawania się liderem, który rozwijając siebie wspiera w rozwoju innych. O Psychologicznej Akademii Lidera z Marcinem Szymańskim rozmawia Aga Kacprzyk. 

Powiedz mi o najważniejszej przemianie, jakiej doświadczyłeś dzięki TROP-owi? 

 
Z TROP-em jestem związany od trzech lat, zacząłem od kursu GATE, Treningu Interpersonalnego, potem były kolejne kursy. Dla mnie było to jak „piwot” w koszykówce – taka zmiana kierunku ruchu.  Pierwsza i najważniejsza rzecz to świadomość siebie. Zrozumiałem, że niezależnie, czy jestem w roli coacha, trenera czy lidera, zawsze pracuję sobą. I znajomość swoich zasobów, mocnych stron i świadomość tego, co przeżywam jest dla mnie fundamentem relacji ze sobą i z innymi. Bez tego bardzo łatwo wejść w komunikacyjne schematy oparte na wywieraniu presji, uległości albo manipulacji. Uczę się także cały czas empatii, aby adekwatnie wspierać innych w rozwoju. 

Jesteś praktykiem biznesu i pracujesz na co dzień z liderami, jakie kursy i programy szczególnie polecałbyś liderom? 

 
Takie, dzięki którym będą mogli lepiej zrozumieć siebie – swoje autentyczne ja, swoje potrzeby, mocne strony, wartości, granice, aspiracje i otwarcie o nich mówić. I z drugiej strony lepiej rozumieć innych – być takim ,,liderem w kontakcie z innymi” po to, by razem mądrze i efektywnie działać. Wpływać na innych poprzez ujawnianie swoich intencji i zapraszać do wspólnego działania. Myślę, że Psychologiczna Akademia Lidera jest jednym z takich programów, dzięki któremu liderzy mogą świadomie używać adekwatnego stylu zarządzania. 

U mnie dokonała się „transformacja” w stronę stylu liderowania opartego na partnerstwie, dialogu i szukaniu porozumienia. I miałem okazję zauważyć, jak to wpływa na zespoły – rodzi zaangażowanie, odpowiedzialność i otwartość na zmiany. 

Poprzesz to przykładem, żebym poczuła, jak to działa w praktyce? 

Najbardziej widoczne było to podczas pandemii. Z dnia na dzień zamknięto nas w domach, przeszliśmy na home office, rozmawialiśmy ze sobą poprzez aplikacje. Każdy z nas zmagał się z niepewnością, codziennymi trudnościami, nowymi wyzwaniami. I wtedy wprowadziłem coś, co wciąż nie jest zbyt popularne w biznesie – rundka na początek i koniec spotkania, żeby dać każdemu przestrzeń do wyrażenia siebie i swoich emocji, a jednocześnie sprawić, aby ludzie w zespole wzajemnie się usłyszeli, zobaczyli. Ten wydawałoby się prosty zabieg sprawił, że ludzie zaczęli się otwierać, obdarzając siebie zaufaniem. Zdobyte umiejętności facylitacji, coachingowych rozmów, uważnego słuchania, budowania kontraktu i kontaktu – to stabilizowało zarówno mnie, jak i dawało oparcie zespołowi. Nie znając narzędzi, ciężko byłoby przetrwać covid bez szwanku. A nam się udało.  

Czego jeszcze według Ciebie powinni się uczyć liderzy? 

Dobrego kontraktowania się i tego, co dla wielu wydaje się skomplikowane, czyli oddawania ludziom odpowiedzialności poprzez budowanie zaangażowania. Od roku wdrażam w mojej firmie kulturę odpowiedzialności, prowadząc warsztaty. Na każdym ze spotkań dbam o to, aby opierały się na sytuacji edukacyjnej, czyli odbywały się w atmosferze sprzyjającej nauce. Bezpieczeństwo psychologiczne, aktywność, poczucie sensu i wspólnotowość to baza, dzięki której łatwiej budować gotowość do brania odpowiedzialności. Na warsztatach, które prowadzę, nie wykładam teorii, ale stawiam na doświadczanie, dlatego uczestnicy chętniej się angażują i wynoszą więcej korzyści. 

Dzięki TROP-owi Ty jesteś świadomym liderem, który wspiera w rozwoju też innych. To efekt kuli śnieżnej, który ma potencjał zmiany na szeroką skalę. Masz jakiś dowód, na poparcie tej tezy? 

Oczywiście. To wartościowe spotkania, które w firmie prowadzimy, w których liderzy biorą za nie odpowiedzialność, stając się moderatorami. To stopklatki zespołowe, na których wymieniamy się dobrymi praktykami i dzielimy doświadczeniami z terenu. To także spotkania liderów, na których w dialogu, słuchając rożnych perspektyw, podejmujemy wspólny i sensowny kierunek działania. To wartościowe spotkania 1:1 ze współpracownikami, oparte o dobry kontakt i kontrakt, z docenianiem, pracą na mocnych stronach i konstruktywną informacją zwrotną. 

 
Psychologiczny trening, jaki daje Psychologiczna Akademia Lidera, też tego uczy.

0 komentarzy

Call Now Button