Trening Budowania Relacji - zapisz się już dziś! - Grupa Trop

Budowanie satysfakcjonujących relacji w życiu zawodowym i osobistym w sposób empatyczny i zgodny z samym sobą to umiejętność, którą pomagamy rozwijać od wielu lat. Nasz kurs skupia się zarówno na relacjach bezpośrednich – twarzą w twarz, jak i relacjach przez Internet. Zacznij już dziś, natomiast trening interpersonalny odbędziesz latem, wybierz pasujący Ci termin:

 

Edycja wrześniowa

22-26 września 2021

Edycja listopadowa

3-7 listopada 2021

Edycja grudniowa

8-12 grudnia 2021

 

Jeśli chcesz poznać inne terminy skontaktuj się z nami.

W czasie kursu uczest­nicy mają moż­liwość:

  • uczenia się spo­sobów budowania satys­fak­cjonujących relacji w życiu zawodowym, towarzyskim, osobistym w spo­sób empatyczny, a jed­nocześnie zgodny z samym sobą;
  • świadomego planowania swego roz­woju;
  • pogłębiania samo­świa­do­mo­ści i roz­wijania swoich moc­nych stron;
  • nauczenia się, jak udzielać i przyj­mować infor­macji zwrot­nych;
  • dowiedzenia się, jakie mają nawyki komunikacyjne, jakie „własne sztuczki” stosują w relacjach, w sytu­acjach trud­nych oraz jak inni na nie reagują;
  • uświadomienia sobie i skon­kretyzowania swoich potrzeb związanych z roz­wojem oraz prze­myślenia, przy wspar­ciu men­tora, działań, które mogą im pomóc w reali­za­cji tego waż­nego aspektu siebie.

Nie jesteś pewien czy ta propozycja jest dla Ciebie?

Zapisz się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ INDYWIDUALNĄ.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak dołączyć do nowej grupy Treningu Budowania Relacji skontaktuj się z nami.