Inteligencja emocjonalna w kryzysie - Grupa TROP

Inteligencja emocjonalna w kryzysie

Bądź świadomy w kryzysie, naucz się jak korzystać z emocji i nawyków w czasach niepewności.

Warsztat jest skierowany do osób, które chcą wykorzystać kryzys z powodu epidemii, czy też inne kryzysy i trudne sytuacje, żeby zwiększać samoświadomość, zmieniać nawyki emocjonalne oraz rozwijać pozytywność w trudnych momentach życia. 

Ten cykl jest dla osób, które:

  • chcą lepiej rozumieć emocje swoje i innych, zwłaszcza w sytuacjach trudnych i kryzysowych
  • wspierają innych, by zadbać o siebie i swoich podopiecznych
  • mierzą się z trudnymi decyzjami w czasach kryzysu
  • na co dzień funkcjonują indywidualnie, i chciałyby doświadczyć wsparcia i siły grupy
  • potrzebują wymiany doświadczeń i empatycznego wsparcia
  • chcą uczyć się nowych nawyków w samym środku kryzysu

Korzyści

Jako uczestnik naszych spotkań zyskasz:
– Szansę na przyjrzenie się sobie, swoim emocjom, nawykom z szerszej (rozwojowej) perspektywy
– Okazję do lepszego zrozumienia swoich emocji oraz emocji innych ludzi
– Teorię i praktykę pomagającą łatwiej zaadaptować się do zmian i twórczo wykorzystać sytuację kryzysu
– Możliwość regularnych spotkań w inspirującej grupie
– Większą uważność na siebie i swojej otoczenie

Dowiesz się również:
– Dlaczego nawyki są nam potrzebne i jak możemy z nimi pracować, jak je zmieniać
– Po co nam dojrzała empatia i jak możemy z niej korzystać w sytuacji kryzysu i niepewności
– Dlaczego uważność jest ważna, jak z niej korzystać, kiedy robi się naprawdę trudno
– Jak zamieniać lęk w odwagę, o czym informuje Cię złość
– Jak nie dać się wciągnąć w spiralę negatywnych myśli i przekonań, w katastroficzne myślenie
–  jak zadbać o siebie i o innych, jak być wsparciem dla najbliższych w czasie niepewności i kryzysu

 

Metoda pracy

3 spotkania online w trudnych czasach, by wykorzystując naukę w działaniu i przez doświadczanie (action learning) na bieżąco korzystać z codziennych doświadczeń pełnych trudnych emocji, doświadczeń, decyzji. “Co dwie głowy to nie jedna”, a cała grupa to dopiero siła. Miejsce na wymianę myśli, dobrych praktyk, wzajemne dawanie wsparcia i wspólną analizę trudnych przypadków. Sposób na znalezienie rozwiązań w czasach, kiedy nic nie jest pewne. Miejsce na budowanie relacji, kiedy naszą codziennością jest izolacja od siebie nawzajem. Miejsce, by w akcji “by być” ,uczyć się zdalnie jak dawać i przyjmować wsparcie. Sposób, by rozwijać siebie i innych. Okazja, by uczyć się na nowo pracy z emocjami swoimi i innych.

Informacje organizacyjne

Tematy spotkań:

1. Ciało, afekt, uczucia, potrzeby – 12 maja 2020
2. Nowa rzeczywistość, świadome działanie – 19 maja 2020
3. Wsparcie w zmianie i kryzysie – 26 maja 2020

Na interaktywne warsztaty online prowadzone za pomocą aplikacji zoom zapraszamy w godzinach 17.00-20.00. Warsztat odbędzie się jeśli zbierze się grupa min 8 osób.

Cena: 490 zł netto (obejmuje udział w trzech warsztatach online). 

Informacje: Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami

Prowadzący

Anna Łaniecka

Urszula
Nowak

Przemek Dziewitek

TO CIĘ MOŻE JESZCZE ZAINTERESOWAĆ: