FLOW

FLOW to pojęcie wprowadzone przez amerykańskiego psychologia Mihaly Csikszentmihalyi. Tłumaczone na polski jako przeżycie przepływu, czyli całkowitego zaangażowania, oddania się jakiemuś procesowi, czynności, strumieniowi doświadczeń. To tworzenie jakiejś rzeczywistości, która nas pochłania, przekracza codzienne sposoby działania, urzeczywistnia potencjał. To rodzaj konstruktywnej depersonalizacji, doświadczenie jedności z tym, co jednostka właśnie robi, w czym aktywnie uczestniczy. Najczęściej kojarzone z uniesieniem artystycznym, ale wg Mihaly Csikszentmihalyi może doświadczać go menedżer wysokiego szczebla, pasterz w Afryce, matka czująca jedność z nowo narodzonym dzieckiem, czy podróżnik doświadczający nowych wrażeń.

Call Now Button