17. Trening Budowania Relacji – warsztat planowania rozwoju - Grupa Trop