Decentracja

To empatia poznawcza, czyli zdolność do rozumienia innych, zarówno ich zachowania, jak przekazu słownego. Decentracja umożliwia zrozumienie czyjegoś toku myślenia, wywodu wraz z jego kontekstem.
Decentracja bazuje na empatii emocjonalnej, co nie jest wcale oczywiste. Najpierw bowiem rozumiemy człowieka, jego intencje i nastawienia, a potem to, co on mówi. Zatem empatia emocjonalna stanowi bazę do tego, abyśmy chcieli drugą osobę zrozumieć. Dzięki powiązaniu z emocjami empatia pozwala odczytać, co stanowi dla danej osoby clou jej wypowiedzi, jaki jest jej cel.
Dzięki decentracji potrafimy także adekwatnie wytłumaczyć sobie zachowania, motywacje i potrzeby innych. Zatem – warunkuje ona uczenie się od innych, zrozumienie ich przekazu. Dzięki decentracji wiemy też, o co pytać. Wiemy, co obserwować. Stajemy się aktywnymi uczestnikami procesu edukacyjnego. W szczególności dotyczy to nauki w działaniu i poprzez doświadczanie.

Podziel się!

Shares
Call Now Button