wydarzenia cykliczne - Grupa Trop
Trening Budowania Relacji – ostatnie miejsca na edycję lipcową (15.07), kolejna edycja 22.08.2020

Trening Budowania Relacji – start 13.05.2020

zapisz się     Naucz się budować satys­fak­cjonujące relacje w życiu zawodowym i osobistym w spo­sób empatyczny i zgodny z samym sobą.  I część treningowa „Trening Interpersonalny” odbędzie się w terminie 13-17 maja 2020.  II część warsztatowa „Warsztat Planowania...
Trening Budowania Relacji – ostatnie miejsca na edycję lipcową (15.07), kolejna edycja 22.08.2020

Trening Budowania Relacji – start 11.03.2020

zapisz się        I część treningowa „Trening Interpersonalny” odbędzie się w terminie 11-15 marca 2020.    II część warsztatowa „Warsztat Planowania Rozwoju” odbędzie się 25-26 kwietnia 2020.   Naucz się budować satys­fak­cjonujące relacje...