Przyszłość gospodarki i cywilizacji | Grupa Trop
Aktywizacja (czyli aktywności pobudzające ludzi do uczenia się)

Aktywizacja (czyli aktywności pobudzające ludzi do uczenia się)

Aktywność poprzez aktywizację Procedury pobudzania energii społecznej, motywacji do działania, osobistego zaangażowania są ważnym, wręcz podstawowym warunkiem jakiejkolwiek rzeczywistej zmiany. Aktywizacja jawi się w tym kontekście jako uruchamianie procesu rozwoju...